05 LOẠI ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ MÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐƯỢC HƯỞNG

Doanh nghiệp thực hiện việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả khoa học và công nghệ khi được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ có lợi. Chính vì vậy, bài viết này sẽ đề cập đến những ưu đãi hỗ trợ cụ thể mà doanh nghiệp khoa học công nghệ được hưởng, cũng như cung cấp thông tin về quy trình thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ.

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật Khoa học và Công nghệ 2013;
 • Nghị định 13/2019/NĐ-CP;
 • Thông tư 10/2021/TT-BKHCN.

2. Những ưu đãi, hỗ trợ dành cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

Doanh nghiệp khoa học công nghệ được hưởng hàng loạt các ưu đãi hỗ trợ sau đây

2.1. Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Thuế TNDN phải nộp (4 năm đầu tiên) = 0
  • Thuế TNDN phải nộp (9 năm tiếp theo) = 50% Thuế TNDN

2.2. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước: theo quy định của pháp luật về đất đai.

2.3. Ưu đãi tín dụng: vay với lãi suất ưu đãi và hỗ trợ lãi suất

2.4. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ: Hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ…

2.5. Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ

  • Được vay tối đa 50% lãi suất vay vốn.
  • Được Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa xem xét cho vay.
  • Được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước.
  • Được ưu tiên trong việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, công nhận, đăng ký lưu hành sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ để phát triển sản phẩm mới.
  • Được vinh danh, khen thưởng.

3. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

3.1. Đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm

  • Điều kiện 1: Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2020;
  • Điều kiện 2: Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận

3.2. Đối với doanh nghiệp thành lập từ 5 năm trở lên: phải đáp ứng thêm điều kiện thứ 3 dưới đây

  • Điều kiện 3: Doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của 01 trong 03 năm liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ.

4. Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

STT Hồ sơ
I.   Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
II.         Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền, thuộc một trong các văn bản sau:
1.       Đáp ứng một trong các Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật Việt Nam thừa nhận hoặc được công nhận đăng ký quốc tế bao gồm:

+       Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng.

+       Chương trình máy tính đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

2.       Quyết định công nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật
3.       Đáp ứng một trong các giải thưởng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì và trao tặng sau:

+     Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ;

+     Giải thưởng Tạ Quang Bửu;

+     Giải thưởng Trần Đại Nghĩa;

+     Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam;

+     Giải thưởng Kovalevskaia

4.       Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Giấy xác nhận hoặc giấy thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
5.       Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ
6.       Các văn bản xác nhận, công nhận khác có giá trị pháp lý tương đương
III.       Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP)
1.       Giải trình phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo mẫu
2.       Danh sách nhân lực/chuyên gia hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (nêu rõ trình độ học vấn)
3.       Danh sách các tổ chức, viện, trường có liên kết thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ với doanh nghiệp (nếu có)
4.       Danh mục đất đai, nhà xưởng, kho bãi hoặc phương án liên kết, thuê nhà xưởng, kho bãi phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp
5.       Danh mục thiết bị, máy móc hoặc phương án liên kết, thuê thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp
IV.       Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 13/2019/NĐ-CP)
 • Bước 2: Nộp hồ sơ Sở Khoa học và Công nghệ

 

LegalTech

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Điện thoại: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn