AI SẼ LÀ NGƯỜI BẢO LÃNH XIN CẤP VISA DOANH NGHIỆP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI?

Căn cứ pháp lý:

1. Điều kiện đươc cấp visa diện doanh nghiệp

Căn cứ Điều 8 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, sửa đổi bổ sung năm 2019, visa doanh nghiệp cấp cho người nước ngoài có ký hiệu:

“DN1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

DN2 –  Cấp cho người nước ngoài vào chào bán dịch vụ, thành lập hiện diện thương mại, thực hiện các hoạt động khác theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.”

Thời hạn của visa DN1, DN2 cấp cho người nước ngoài không quá 01 năm theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, sửa đổi bổ sung năm 2019.

Căn cứ Điều 10 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, sửa đổi bổ sung năm 2019, điều kiện để người nước ngoài được cấp visa vào Việt Nam là:

“Có hộ chiếu còn hiệu lực

Có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh.

Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh theo quy định của Việt Nam

Có giấy tờ chứng minh nhập cảnh đối với các trường hợp như mục đích vào Việt Nam để đầu tư, hành nghề luật sư, lao động, học tập.”

Như vậy, để người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo diện visa DN thì doanh nghiệp nơi người nước ngoài vào làm việc phải là bên đứng ra bảo lãnh, thực hiện thủ tục xin cấp visa cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

2. Quy trình bão lãnh xin cấp visa diện doanh nghiệp cho người nước ngoài

Thành phần hồ sơ:

  • Công văn đề nghị cấp visa cho người nước ngoài (Mẫu NA2)
  • Công văn giới thiệu con dấu, chữ ký của đại diện pháp luật của doanh nghiệp (Mẫu NA16)
  • Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Lưu ý: Tại thời điểm nộp hồ sơ xin cấp visa, hộ chiếu của người nước ngoài phải còn thời hạn ít nhất 06 tháng.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an

  • Doanh nghiệp có thể lựa chọn phương thức đề nghị cấp thị thực trực tuyến nếu có Có tài khoản điện tử do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp và chữ ký điện tử.
  • Doanh nghiệp đăng ký online tại website: evisa.xuatnhapcanh.gov.vn

Bước 2: Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết yêu cầu của doanh nghiệp:

  • Trường hợp chấp thuận: Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ gửi công văn chấp thuận đến doanh nghiệp và công văn đề nghị cấp thị thực đến cơ quan cấp thị thực của Việt Nam tại quốc gia nơi người nước ngoài cư trú
  • Trường hợp từ chối: Cục Quản lý xuất nhập cảnh gửi văn bản từ chối kèm lý do

Bước 3: Doanh nghiệp thông báo với người nước ngoài đến cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam tại ngước ngoài để nhận thị thực và nhập cảnh vào Việt Nam.

Phí, lệ phí: 50 USD/chiếc đối với loại có giá trị không quá 03 tháng

Thời gian giải quyết:

  • Khoảng 05 ngày làm việc nếu thực hiện qua phương thức trực tiếp;
  • Khoảng 03 ngày làm việc nếu thực hiện qua phương thức online.

LegalTech

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn