ĐỀ XUẤT TIẾP TỤC GIẢM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 2% TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Vừa qua, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 164/NQ-CP vào ngày 04/10/2023 giao các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.

Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện một số nhiệm vụ trong đó có khẩn trương đề xuất việc trình Quốc hội tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 06 tháng đầu năm 2024 và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định trong thời gian giữa 02 kỳ họp Quốc hội nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, báo cáo Quốc hội vào kỳ họp gần nhất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 07 tháng 10 năm 2023.

Hiện tại, mức thuế suất thuế GTGT đang áp dụng là 8% trừ đối với một số ngành như viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm,… theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP cho đến hết ngày 31/12/2023.

LegalTech tổng hợp

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn