HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC KÊ KHAI THUẾ BAN ĐẦU CHO DOANH NGHIỆP

Chuẩn bị và nộp hồ sơ khai thuế ban đầu là việc các doanh nghiệp mới thành lập cần phải thực hiện. Dưới đây, bài viết sẽ hướng dẫn bạn những yêu cầu cơ bản của hồ sơ khai thuế và những lưu ý khi nộp hồ sơ này.

I. Cơ sở pháp lý

 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016;
 • Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020;
 • Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013;
 • Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011.

II. Hồ sơ cần chuẩn bị để kê khai thuế ban đầu

 1. Công văn đăng ký thực hiện hình thức, chế độ kế toán

Để xác định phù hợp hình thức chế độ kế toán cần phụ thuộc vào quy mô hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó:

 • Đối với các doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn, áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
 • Đối với các doanh nghiệp có quy mô kinh doanh siêu nhỏ, nhỏ và vừa, áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
 1. Quyết định sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Nội dung văn bản gồm: Loại hóa đơn sử dụng, nhà cung cấp phần mềm, mẫu các loại hoá đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hoá đơn, quy trình khởi tạo, lập, phát hành, luân chuyển, lưu trữ hoá đơn điện tử,…

 1. Công văn đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

Căn cứ theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC quy định:

“Doanh nghiệp có thể tự quyết định phương pháp và thời gian trích khấu hao tài sản cố định theo quy định tại Thông tư này và thông báo với các cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi bắt đầu thực hiện.”

Có thể hiểu đơn giản là các doanh nghiệp cần phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi bắt đầu tiến hành trích khấu hao tài sản cố định.

 1. Quyết định bổ nhiệm kế toán (trường hợp doanh nghiệp đã có kế toán trưởng)
 2. Quyết định bổ nhiệm giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp;
 3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 4. Giấy ủy quyền (trường hợp cá nhân đại diện cho doanh nghiệp đi nộp hồ sơ).

III. Thời hạn và nơi nộp kê khai thuế ban đầu

 1. Trước khi nộp hồ sơ khai thuế doanh nghiệp cần thực hiện công việc sau:
 • Mua chữ ký số (chứng thư số/token): Đây là điều bắt buộc, nó dùng để nộp tờ khai lệ phí môn bài lên Tổng cục thuế.
 • Mở tài khoản ngân hàng cho công ty và nộp tiền vào tài khoản. Sau khi hoàn thành các bước này, dùng chữ ký số trình tiền trong tài khoản để nộp tiền vào Kho bạc nhà nước khoản tiền lệ phí môn bài.
 1. Nơi nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu

Chi cục thuế tại các quận/huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính sẽ là đơn vị cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Cơ quan quản lý này sẽ được ghi cụ thể trong phiếu Thông báo về cơ quan Thuế quản lý gửi về doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp hoàn thành các quy trình và thủ tục thành lập, Sở Kế hoạch & Đầu tư sẽ gửi thông báo và giấy phép kinh doanh về cho doanh nghiệp.

 1. Thời gian nộp hồ sơ khai thuế cho doanh nghiệp

Sau khi nhận được giấy phép kinh doanh, nếu doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh ngay sau đó thì ngày cuối cùng của tháng ghi trên giấy phép kinh doanh chính là thời hạn doanh nghiệp đó phải nộp hồ sơ khai thuế ban đầu.

Trong trường hợp doanh nghiệp đã nhận được giấy phép kinh doanh nhưng chưa đi vào hoạt động ngay thì thời hạn nộp hồ sơ thuế ban đầu sẽ là 30 ngày tính từ ngày được ghi trên giấy phép kinh doanh.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nên cố gắng hoàn thiện các thủ tục và hồ sơ kê khai thuế ban đầu càng sớm càng tốt.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LegalTech.