HƯỚNG DẪN THÀNH THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM 2024 (SONG NGỮ)

HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NĂM 2024/ GUIDELINES FOR ESTABLISHING AN ENTERPRISE IN VIETNAM 2024

 

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa, Việt Nam đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước nhằm mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh. Để giúp các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội, LegalTech trân trọng giới thiệu “Hướng Dẫn Thành Lập Doanh Nghiệp tại Việt Nam 2024”, một công cụ hỗ trợ đắc lực trong quá trình đăng ký và thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.

In the context of globalization, Vietnam is becoming an ideal destination for foreign investors and domestic enterprises to expand and develop their business activities. To help investors seize opportunities, LegalTech is pleased to introduce the “Guidelines for Establishing An Enterprise in Vietnam 2024 a valuable tool to assist in the registration and establishment of businesses in accordance with Vietnamese law.

Tài liệu cung cấp một số thông tin sau/ The document provides the following information:

1. Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam/ Types of Enterprises in Vietnam

Tài liệu cung cấp thông tin điều kiện thành lập 5 loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, bao gồm:

The document provides information on the conditions for establishing 5 types of enterprises according to the current Enterprise Law, including:

  • Doanh nghiệp tư nhận/ Sole Proprietorships
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên/ Single-member limited liability companies
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/ Multi-member limited liability companies
  • Công ty cổ phần/ Joint-stock companies
  • Công ty hợp danh/ Partnerships

Mỗi loại hình doanh nghiệp có những đặc điểm pháp lý, trách nhiệm và quyền lợi riêng, phù hợp với nhu cầu và mục tiêu kinh doanh khác nhau của các nhà đầu tư.

Each type of enterprise has its own legal characteristics, responsibilities, and rights, suitable for the different needs and business goals of investors.

2. Các bước thành lập doanh nghiệp/ Steps to establish an enterprise 

“Hướng Dẫn Thành Lập Doanh Nghiệp tại Việt Nam 2024” cung cấp hướng dẫn chi tiết từng bước thành lập doanh nghiệp, từ chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến, cho đến nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục sau sau khi được cấp phép như khắc dấu, treo biển hiệu, mở tài khoản ngân hàng, và kê khai thuế ban đầu.

“Guidelines for Establishing An Enterprise in Vietnam 2024provides detailed instructions for each step of establishing a business, from preparing documents, submitting online applications, to receiving the certificate of business registration and post-licensing procedures such as seal engraving, hanging signboards, opening bank accounts, and initial tax declaration.

3. Một số lưu ý khi thành lập doanh nghiệp/ Notes for establishing an enterprise

“Hướng Dẫn Thành Lập Doanh Nghiệp tại Việt Nam 2024” cũng đưa ra các lưu ý quan trọng như vị trí trụ sở công ty, ngành nghề kinh doanh đặc thù, đại diện pháp luật và thuế môn bài.

The document also provides important notes such as the location of the company’s headquarters, specific business sectors, legal representatives, and licensing fees.

Những lưu ý này giúp nhà đầu tư tránh được những rủi ro không đáng có và tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam.

These notes help investors avoid unnecessary risks and comply with Vietnamese law.

4. Hình thức đầu tư tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài/ Investment forms in Vietnam by foreign investors

“Hướng Dẫn Thành Lập Doanh Nghiệp tại Việt Nam 2024” cung cấp thông tin về các hình thức đầu tư tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài, gồm 02 hình thức là đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp.

“Guidelines for Establishing An Enterprise in Vietnam 2024 provides information on the forms of investment in Vietnam by foreign investors, including direct investment or indirect investment comply with Vietnamese law.

Mỗi hình thức đầu tư đều có những yêu cầu và thủ tục cụ thể, đảm bảo rằng nhà đầu tư nước ngoài có thể hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả và tuân thủ pháp luật tại Việt Nam.

Each form of investment has specific requirements and procedures, ensuring that foreign investors can operate their businesses effectively and comply with Vietnamese law.

5. Kết Luận/ Conclusion

Việc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về quy định pháp luật và thủ tục hành chính. Vì vậy, hãy liên hệ LegalTech để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục thành lập nghiệp tại Việt Nam một cách nhanh chóng – tiết kiệm – tuân thủ nhất!!

Establishing a business in Vietnam brings many opportunities but also requires in-depth knowledge of legal regulations and administrative procedures. Therefore, contact LegalTech for advices and support in carrying out the establishment procedures in Vietnam quickly – efficiently – compliance with the law!

Kính mời quý bạn đọc bấm TẠI ĐÂY để tải Hướng Dẫn Thành Lập Doanh Nghiệp tại Việt Nam 2024 (bản tiếng Việt).

Please CLICK HERE to download “Guidelines for Establishing An Enterprise in Vietnam 2024 (English version).

LegalTech

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Điện thoại: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn