MUA BÁN TÍN CHỈ CARBON, CHỨNG CHỈ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CÓ PHẢI KÊ KHAI, TÍNH NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG KHÔNG?

Căn cứ pháp lý:

1. Thế nào là tín chỉ carbon và chứng chỉ năng lượng tái tạo?

Tín chỉ carbon là chứng nhận thể hiện quyền phát thải một tấn khí carbon dioxide (CO2) hoặc một tấn khí carbon dioxide (CO2) tương đương (có thể hiểu 1 tín chỉ carbon = 1 tấn khí thải CO2). Loại tín chỉ này có thể giao dịch thương mại và dự kiến đến năm 2028, Việt Nam sẽ chính thức vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon, kết nối, trao đổi tín chỉ carbon trong nước với thị trường khu vực và thế giới. Tại đây, các doanh nghiệp có nhu cầu phát thải khí CO2 ra môi trường vượt ngưỡng cho phép sẽ thực hiện mua lại số lượng tín chỉ carbon tương ứng với lượng khí dự định thải ra. Cũng tại đó, các doanh nghiệp có dư tín chỉ cho lượng khí thải ra môi trường sẽ bán lại cho các doanh nghiệp cần và tạo ra thị trường giao dịch tín chỉ carbon. Hiện tại, giá tín chỉ carbon trên thị trường thế giới dao động vào khoảng 5 USD/tín chỉ.

Chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC- Renewable Energy Certificate) là minh chứng về việc doanh nghiệp sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái tạo như: mặt trời, gió, thủy năng, sinh khối, khí sinh học,… chứng nhận cho 1 MWh điện được tạo ra từ các nguồn năng lượng tái tạo này (có thể hiểu 1 REC = 1 MWh điện tái tạo). Loại chứng chỉ này được giao dịch giữa các doanh nghiệp nhằm giảm bớt nguồn phát thải nhà kính cũng như góp phần vào việc sử dụng năng lượng bền vững. Hiện tại, thế giới có 03 loại chứng chỉ năng lượng tái tạo như GO – sử dụng chủ yếu tại châu Âu, RECs – sử dụng chủ yêu tại Bắc Mỹ và I-RECs – sử dụng chủ yếu ở châu Á, Nam Mỹ và châu Phi. Chứng chỉ tái tạo năng lượng được phát hành bởi tổ chức phi lợi nhuận I-REC Standard và các đơn vị đối tác chính thức.

Các loại tín chỉ nêu trên hiện nay được giao dịch mua bán trên khắp thế giới nhằm hướng đến mục tiêu giảm phát thải ra môi trường gây ảnh hưởng đến tầng ozon.

2. Các giao dịch tín chỉ carbon và chứng chỉ năng lượng tái tạo có phải chịu thuế GTGT?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 209/2013/NĐ-CP và khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC, các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT trong đó có:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.”

Như vậy, tiền chuyển nhượng quyền phát thải là một trong những đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Theo đó, các tín chỉ carbon và chứng chỉ năng lượng tái tạo được tạo ra nhằm mục đích giảm phát thải ra môi trường. Vì vậy, khi chuyển nhượng, mua bán các loại tín chỉ này trên thị trường thì tổ chức, cá nhân nhận được khoản tiền chuyển nhượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

LegalTech

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn