NGƯỜI ĐANG NỢ THUẾ CÓ BỊ TẠM HOÃN XUẤT CẢNH KHÔNG?

Căn cứ pháp lý:

– Luật Quản lý thuế 2019;

– Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019;

– Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

1. Đối tượng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh

Căn cứ Điều 66 Luật Quản lý thuế 2019, Điều 21 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 5 Điều 36 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, các đối tượng khi chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh gồm:

(i) Cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

(ii) Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

(iii) Người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

2. Thẩm quyền ra quyết định tạm hoãn và thời hạn tạm hoãn xuất cảnh

Theo khoản 2 Điều 21 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thẩm quyền ra ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh

2. Thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh

a) Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế và công tác quản lý thuế trên địa bàn để quyết định việc lựa chọn các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh đối với những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

Theo quy định trên, Cục trưởng Cục Thuế hoặc Chi cục trưởng Chi cục Thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế sẽ có quyền ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn thời gian hoãn xuất cảnh và hủy bỏ lệnh xuất cảnh đã ban hành trước đó. Người có thẩm quyền nói trên sẽ gửi quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế cho cơ quản quản lý xuất nhập cảnh (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để phối hợp thực hiện quyết định trên.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế được kéo dài cho đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Chậm nhất không quá 24 giờ sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế sẽ được hủy bỏ.

LegalTech

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn