PHÒNG CÔNG CHỨNG VÀ VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

SO SÁNH PHÒNG CÔNG CHỨNG VÀ VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

Tổ chức hành nghề công chứng bao gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật công chứng 2014. Hai tổ chức này có nhiệm vụ và trách nhiệm nghề nghiệp như nhau, tuy nhiên đây là hai tổ chức khác biệt. Theo quy định tại chương III Luật Công chứng 2014, hai tổ chức này có những điểm khác biệt cơ bản sau:

Phòng công chứng và văn phòng công chứng

>> Xem thêm: Phiếu đề nghị tham gia Công chứng trực tuyến (Dành cho VPCC/PCC)

Tiêu chí

Phòng công chứng

Văn phòng công chứng

Thành lập Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập. Các công chứng viên hợp danh chủ động xin thành lập mà không bị phụ thuộc vào quyết định của Ủy ban nhân dân.
Loại hình Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp. Công ty hợp danh.
Tên gọi Tên gọi bao gồm cụm từ “Phòng công chứng” kèm theo số thứ tự thành lập và tên của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Phòng công chứng được thành lập.

Ví dụ: Phòng công chứng số 8 Đà Nẵng.

Tên gọi phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh khác do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

dụ: Văn phòng công chứng A.

Người đại diện theo pháp luật Trưởng phòng (là công chứng viên, do UBND cấp tỉnh bổ nhiệm). Trưởng Văn phòng (là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng, đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên).
Chuyển đổi loại hình Có thể chuyển đổi thành Văn phòng Công chứng. Không thể chuyển đổi thành Phòng Công chứng.
Chuyển nhượng Không được chuyển nhượng. Được chuyển nhượng cho các công chứng viên khác đáp ứng các điều kiện. Văn phòng công chứng chỉ được chuyển nhượng khi đã hoạt động công chứng được ít nhất là 02 năm.
Ưu điểm Chi phí công chứng rẻ. – Thời gian công chứng nhanh chóng.

-Thường thư ký nghiệp vụ sẽ hỗ trợ người công chứng rất nhiều trong việc chuẩn bị hồ sơ giấy tờ.

Nhược điểm Thời gian công chứng lâu. Chi phí công chứng thường cao hơn một phần so với Phòng công chứng.

 

Để biết thêm về công chứng, vui lòng liên hệ.