SỬA ĐỔI VĂN BẰNG BẢO HỘ ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, quyền đối với giống cây trồng, văn bằng bảo hộ sẽ là cơ sở minh chứng cho việc cá nhân hoặc tổ chức có quyền sở hữu đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp đó. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, chủ sở hữu văn bằng bảo hộ có thể thay đổi một số thông tin liên quan đến doanh nghiệp của mình mà những thông tin này được đề cập trên văn bằng bảo hộ đã được cấp. Vậy, trường hợp nào được sửa đổi các thông trên băn bằng bảo hộ, hồ sơ để thực hiện thủ tục sửa đổi băn bằng bảo hộ là gì, chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài viết sau.

Căn cứ pháp lý:

 1. Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2019;
 2. Thông tư 16/2016/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013;
 3. Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp;

1. Các trường hợp sửa đổi văn bằng bảo hộ

Căn cứ Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2019, chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ:

– Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ VBBH;

– Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Theo quy định tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013, chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu thay đổi các thông tin sau trên văn bằng bảo hộ:

Thay đổi về tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ;

– Thay đổi chủ văn bằng bảo hộ;

– Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Từ hai quy định trên có thể thấy rằng, khi chủ văn bằng bảo hộ có sự thay đổi về tên, địa chỉ,  thay đổi cả chủ văn bằng bảo hộ do dịch chuyển quyền sở hữu trong các trường hợp như thùa kế, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp hay thay đổi bản chất của đối tượng sở hữu công nghiệp đã đăng ký thì có quyền yêu cầu sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ. Luật không dùng từ “nghĩa vụ” để quy định các chủ văn bằng bảo hộ thay đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ khi thông tin về chủ văn bằng bảo hộ thay đổi. Vì vậy, từ “có quyền” ở đây được hiểu là hành động được phép làm hoặc không làm. Vì vậy, khi công ty là chủ văn bằng bảo hộ đổi tên thì công ty có quyền thực hiện hoặc không thực hiện việc sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ.

Tuy nhiên, vì thông tin về chủ văn bằng bảo hộ được đề cập trên văn bằng bảo hộ và là căn cứ để xác định chủ sở hữu của đối tượng sở hữu công nghiệp nên khi có sự thay đổi, chủ văn bằng bảo hộ nên tiến hành cập nhật các thông tin lên văn bằng bảo hộ. Việc này giúp cho chủ sở hữu dễ dàng xử lý các thủ tục liên quan tới xử lý vi phạm, gia hạn, cấp lại văn bằng hoặc có nhu cầu thực hiện khiếu nại. Vì vậy, tuy không bắt buộc nhưng khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến chủ bằng hoặc đối với đối tượng sở hữu công nghiệp thì chủ bằng nên tiến hành sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ.

2. Hồ sơ yêu cầu yều sửa đổi văn bằng bảo hộ

Căn cứ khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010, Thông tư số18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Thông tư số05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013, bộ hồ sơ bao gồm:

 1. Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ (Mẫu theo quy định mẫu 01-SĐVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư 16/2016 và nêu rõ yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên của chủ văn bằng bảo hộ)
 2. Bản gốc văn bằng bảo hộ
 3. Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên doanh nghiệp, quyết định đổi tên doanh nghiệp, các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên doanh nghiệp (Tài liệu có thể là bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)
 4. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí
 5. Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ

Hồ sơ được gửi đến Cục Sở hữu trí tuệ hoặc các Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ bằng phương thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện để được tiếp nhận và xử lý

3. Phí, lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ

Căn cứ theo Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, khi doanh nghiệp tiến hành sửa đổi các thông tin trên văn bằng bảo hộ thì phải thanh toán các khoản phí và lệ phí sau:

 1. Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ: 160.000 đồng/ văn bằng bảo hộ
 2. Phí công bố Quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng/đơn 
 3. Phí đăng bạ Quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng/ văn bằng bảo hộ
 4. Phí thẩm định lại (nếu yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ): tương ứng với phí thẩm định lần đầu: 550.000 đồng/nhóm.

 

Trên đây là những thông tin liên quan đến việc sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam. Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn