Thành lập Văn phòng đại diện công ty Việt Nam tại Nhật Bản

Thành lập Văn phòng đại diện công ty Việt Nam tại Nhật Bản

Thành lập Văn phòng đại diện công ty Việt Nam tại Nhật Bản

I. Về việc thành lập Văn phòng đại diện ở Nhật Bản.

Việc lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở Nhật Bản thực hiện theo quy định của pháp luật của Nhật Bản.[1]

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.[2]

II. Trình tự thủ tục thực hiện.

Bước 01: Thông qua Quyết định của Chủ sở hữu/ Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về việc thành lập Văn phòng đại diện tại Nhật Bản

Bước 02: Đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản.

Thực hiện theo quy định của pháp luật của Nhật Bản.

Bước 03: Đăng ký mã số thuế cho văn phòng đại diện tại Nhật Bản.

Thực hiện theo quy định của pháp luật của Nhật Bản.

Bước 04: Thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh – Việt Nam[3].

STT

Mô tả Chi tiết Ghi chú

1.         

Thành phần hồ sơ

1) Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài;

2) Bản sao chứng thực hợp pháp hóa lãnh sự, công chứng bản dịch tiếng Việt Giấy chứng nhận đăng ký thành lập/ hoạt động của Văn phòng đại diện.

 

2.         

Cơ quan thực hiện Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh  

3.         

Thời gian thực hiện 03 ngày làm việc  

4.         

Lệ phí 100,000 VNĐ  
5.         

Đối tượng thực hiện

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Interlog chính thức lập văn phòng đại diện ở nước ngoài

 

[1] Khoản 4 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

[2] Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020

[3] Khoản 4 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

 

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ.