CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

Công chứng hợp đồng, giao dịch cần những hồ sơ nào, trình tự thực hiện việc công chứng ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những vấn đề đó.

  1. Thành phần hồ sơ[1]:

STT

Hồ sơ

Ghi chú

1 Phiếu yêu cầu công chứng Trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
2 Dự thảo hợp đồng, giao dịch Trong trường hợp công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn
3 Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng  
4 Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó
5 Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có  

 

Lưu ý: Bản sao là bản chụp, bản in hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải chứng thực.

Thủ tục công chứng
  1. Trình tự thực hiện:

Căn cứ Điều 40, 41 Luật Công chứng 2014, thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Người có yêu cầu công chứng chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng.

Bước 2: Tiếp nhận yêu cầu công chứng

Người có yêu cầu công chứng trình bày nội dung cần công chứng và hồ sơ tài liệu cần công chứng với Công chứng viên hoặc chuyên viên văn phòng công chứng.

Bước 3: Kiểm tra số lượng và tính pháp lý giấy tờ trong hồ sơ

  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và các bên tham gia giao dịch đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật thì thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng.
  • Trường hợp hồ sơ thiếu, người tiếp nhận thông báo các giấy tờ cần hoàn thiện.
  • Trường hợp hồ sơ không đủ cơ sở pháp luật để giải quyết thì từ chối tiếp nhận và giải thích lý do.

Bước 4: Giải quyết yêu cầu công chứng

Bước 5: Ghi lời chứng và ký

Người có yêu cầu đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.

Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ trong hồ sơ để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.

Bước 6: Người yêu cầu công chứng nộp phí công chứng, các chi phí khác và nhận lại bản chính.

>> Xem thêm: Công chứng trực tuyến

[1] Khoản 1, 2 Điều 40 Luật Công chứng 2014.

Để biết thêm chi tiết về thủ tục công chứng, vui lòng liên hệ.