Cho thuê lại lao động và những điều cần biết

Cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động và những điều cần biết

1. Cho thuê lại lao động là gì?

Cho thuê lại lao động là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người lao động được chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động.

Vì hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp dụng đối với một số công việc nhất định được quy định cụ thể tại Phụ lục 2 ban hành kèm Nghị định 145/2020/NĐ-CP, bao gồm 20 công việc được cho thuê lại lao động từ ngày 01/02/2021, chẳng hạn: lễ tân, hướng dẫn viên du lịch, thư ký/ trợ lý hành chính, hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ dự án, dọn dẹo về sinh tòa nhà/ nhà máy,…

2. Điều kiện để doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Điều kiện đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

– Được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, trong đó doanh nghiệp phải đám ứng các điều kiện để được cấp giấy phép, cụ thể:

+ Người địa diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện việc cho thuê lại là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; không có án tích;
+ Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép;
+ Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ Việt Nam đồng).

– Có tuyển dụng, giao kết hợp đồng lao động với người lao động, sau đó chuyển người lao động sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp đã giao kết hợp đồng lao động.

Thời hạn cho thuê lại lao động đối với người lao động tối đa là 12 tháng.

Thời hạn của giấy phép hoạt động cho thuê lại tối đa 60 tháng, được gia hạn nhiều lần (mỗi lần gia hạn tối đa 60 tháng).

HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN - DOANH NGHIỆP -

3. Điều kiện để sử dụng lao động cho thuê lại

Bên thuê lại lao động được sử dụng lao động thuê lại trong trường hợp sau đây:

 • Đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định;
  Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân;
 • Có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.
 • Để thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động;
 • Không có thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động;
 • Thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ, vì lý do kinh tế hoặc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.

Lưu ý: Bên thuê lại lao động không được chuyển người lao động thuê lại cho người sử dụng lao động khác; không được sử dụng người lao động thuê lại được cung cấp bởi doanh nghiệp không có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

4. Nội dung của hợp đồng cho thuê lại

Hợp đông lao động cho thuê lại có những nội dung chủ yếu như sau:

 • Địa điểm làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng lao động thuê lại, nội dung cụ thể của công việc, yêu cầu cụ thể đối với người lao động thuê lại;
 • Thời hạn thuê lại lao động; thời gian bắt đầu làm việc của người lao động thuê lại;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
 • Trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Nghĩa vụ của mỗi bên đối với người lao động.

Lưu ý:

– Những quyền và lợi ích của người lao động trong hợp đồng cho thuê lại lao động không được thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp cho thuê lại lao động đã ký với người lao động.

– Doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động phải ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động bằng văn bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 145/2020/NĐ-CP.
Bộ luật lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ.