NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUỐN ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM CẦN LÀM GÌ?

Với nền kinh tế phát triển sôi động, Việt Nam đang là điểm đến đầu tư đầy tiềm năng của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, muốn đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, người nước ngoài cần đáp ứng đủ những điều kiện cũng như thủ tục cần thiết theo pháp luật Việt Nam. Vậy điều kiện để người nước ngoài đầu tư tại Việt Nam là gì?

đầu tư ở Việt Nam

Hiện nay, pháp luật Việt Nam quy định các trường hợp cần phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm tổ chức kinh tế trong các trường hợp:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

– Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

– Có tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

– Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Như vậy, người nước ngoài muốn đầu tư tại Việt Nam cần phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– Bản sao CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Đề xuất dự án đầu tư;

– Bản sao một trong các tài liệu:

• Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư;

• Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

• Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực của nhà đầu tư;

• Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

– Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Liên hệ LegalTech ngay để được tư vấn chi tiết và nhanh chóng về hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

LegalTech – mọi thủ tục pháp lý trở nên đơn giản hơn.