QUY TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHẦN RIÊNG LẺ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯA ĐẠI CHÚNG

Bạn đang quan tâm đến việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho công ty cổ phần chưa đại chúng? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình phát hành cổ phần riêng lẻ, những lợi và hại của phương pháp này, các tùy chọn khác để tăng vốn cho công ty, và một số lời khuyên để thực hiện quy trình này thành công.

1. Ai có thể phát hành cổ phần riêng lẻ?

Một công ty cổ phần chưa đại chúng có thể phát hành cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức hoặc công ty mà không cần phải niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, công ty phải tuân thủ các điều kiện và quy định phát hành theo Điều 125 Luật Doanh nghiệp 2020 và hồ sơ tài chính được kiểm toán.

2. Cổ phần riêng lẻ là gì?

Cổ phần riêng lẻ là cổ phần được phát hành cho các nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức mà không thông qua thị trường chứng khoán. Trong quá trình này, công ty phát hành số lượng cổ phần bất kỳ và xác định giá bán một cách độc lập.

3. Khi nào nên sử dụng phương pháp phát hành cổ phần riêng lẻ?

Phương pháp phát hành cổ phần riêng lẻ thường được sử dụng khi công ty cần tăng vốn hoặc cần tiền để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Dù vậy, việc phát hành cổ phần riêng lẻ có những lợi và hại riêng của nó.

4. Những lợi và hại của phương pháp phát hành cổ phần riêng lẻ

   * Những lợi ích

 • Tiết kiệm chi phí: Không cần phải tuân theo các quy định của ủy ban chứng khoán hoặc các yêu cầu khác của thị trường chứng khoán.
 • Tăng cường quyền kiểm soát: Các cổ đông hiện hữu không phải chia sẻ quyền kiểm soát với những cổ đông mới.
 • Thu hút nhà đầu tư chiến lược: Công ty có thể thu hút các nhà đầu tư chiến lược mà không cần niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

   * Những mặt hại

 • Thiếu minh bạch: Các cổ đông hiện hữu không biết ai là những người mua cổ phần mới, điều này có thể gây ra sự lo ngại và khó chịu.
 • Giảm giá trị thương hiệu: Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ có thể làm giảm giá trị thương hiệu của công ty vì không có thông tin rõ ràng về giá trị cổ phiếu của công ty.

5. Các phương pháp khác để tăng vốn cho công ty

Ngoài việc phát hành cổ phần riêng lẻ, công ty còn có nhiều phương pháp khác để tăng vốn, ví dụ như:

 • Phát hành cổ phiếu ưu đãi;
 • Phát hành trái phiếu;
 • Vay vốn từ ngân hàng hoặc các nhà đầu tư khác.

Việc lựa chọn phương pháp nào tùy thuộc vào mục tiêu và tình hình tài chính của công ty.

6. Các bước thực hiện quy trình phát hành cổ phần riêng lẻ

Bước 1: Lên kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ

Công ty cần lên kế hoạch cụ thể cho việc phát hành cổ phần riêng lẻ, bao gồm số lượng cổ phần cần phát hành, giá bán, thời gian phát hành và mục đích sử dụng tiền thu được.

Bước 2: Kiểm tra và chuẩn bị hồ sơ tài chính

Công ty cần kiểm tra và chuẩn bị hồ sơ tài chính để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và thu hút các nhà đầu tư.

Bước 3: Tìm kiếm và chọn nhà đầu tư

Công ty cần tìm kiếm và chọn các nhà đầu tư phù hợp với mục tiêu và tầm nhìn của công ty.

Bước 4: Thỏa thuận về điều khoản

Công ty cần thỏa thuận với các nhà đầu tư về các điều khoản như giá bán, số lượng cổ phần và thời gian phát hành.

Bước 5: Thực hiện quy trình phát hành cổ phần riêng lẻ

Công ty thực hiện quy trình phát hành cổ phần riêng lẻ theo kế hoạch đã lên. Sau khi giao dịch hoàn tất, công ty sẽ thu được tiền và các nhà đầu tư sẽ sở hữu cổ phần của công ty.

Bước 6: Đăng ký tăng vốn điều lệ trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

7. So sánh giữa phát hành cổ phần riêng lẻ và niêm yết trên thị trường chứng khoán

Việc phát hành cổ phần riêng lẻ và niêm yết trên thị trường chứng khoán đều có những ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, việc niêm yết trên thị trường chứng khoán thường được coi là phương pháp tốt hơn để tăng vốn cho công ty vì:

 • Tăng tính thanh khoản: Cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán có khả năng mua bán cao hơn.
 • Tăng giá trị thương hiệu: Việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thường được xem là bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của một công ty.

8. Những lời khuyên để thực hiện quy trình phát hành cổ phần riêng lẻ thành công

 • Thực hiện các bước chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc phát hành cổ phần riêng lẻ.
 • Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với mục tiêu và tầm nhìn của công ty.
 • Xác định giá bán cổ phần hợp lý để thu hút các nhà đầu tư và đảm bảo lợi nhuận cho công ty.

9. Kết luận

Phương pháp phát hành cổ phần riêng lẻ là một trong những cách hiệu quả để tăng vốn cho công ty. Tuy nhiên, việc thực hiện quy trình này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo thành công. Ngoài ra, công ty cũng cần lựa chọn nhà đầu tư phù hợp và xác định giá bán cổ phần hợp lý để thu hút các nhà đầu tư và đảm bảo lợi nhuận cho công ty.

10. Câu hỏi thường gặp (FAQs)

 • Phương pháp phát hành cổ phần riêng lẻ có hiệu quả không?

Có, phương pháp này có thể giúp công ty tăng vốn và thu hút các nhà đầu tư mới.

 • Nếu công ty muốn tăng tính thanh khoản, thì nên lựa chọn phương pháp nào?

Niêm yết trên thị trường chứng khoán là phương pháp tốt hơn để tăng tính thanh khoản.

 • Việc phát hành cổ phần riêng lẻ có ảnh hưởng đến quyền kiểm soát của công ty không?

Không, công ty vẫn giữ được quyền kiểm soát vì cổ phần mới được phát hành chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số cổ phần của công ty.

 • Công ty cần tuân thủ các quy định gì khi phát hành cổ phần riêng lẻ?

Công ty cần tuân thủ các quy định về tài chính, chứng khoán và doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

 • Việc phát hành cổ phần riêng lẻ có liên quan đến vấn đề thuế không?

Có, việc phát hành cổ phần riêng lẻ có ảnh hưởng đến vấn đề thuế và công ty cần tuân thủ các quy định liên quan đến thuế.

LegalTech

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn