Các chính sách mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng từ 01/9/2021

Các chính sách mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng từ 01/9/2021

Các chính sách mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng từ 01/9/2021

Điểm qua một số chính sách mới về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc có hiệu lực từ ngày 01/9/2021 theo Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

1. Bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH đã bổ sung đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là: Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đồng thời là người giao kết hợp đồng lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội thì tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.

2. Xác định mức hưởng chế độ ốm đau tối đa khi nghỉ không trọn tháng

Kể từ ngày 01/9/2021, tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của tháng đó đến ngày trước liền kề của tháng sau liền kề. Trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì mức hưởng chế độ ốm đau của những ngày lẻ không trọn tháng được tính theo công thức trên nhưng tối đa bằng mức trợ cấp ốm đau một tháng.

Như vậy, theo quy định mới, mức hưởng chế độ ốm đau cho tháng có ngày nghỉ lẻ không còn được tính theo số ngày nghỉ thực tế để hưởng chế độ ốm đau mà được tính tối đa bằng mức trợ cấp ốm đau một tháng của Người lao động.

3. Thay đổi căn cứ tính mức hưởng chế ốm đau

Từ ngày 01/9/2021, mức hưởng chế độ ốm đau trong trường hợp trên được tính trên mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Trường hợp các tháng liền kề tiếp theo người lao động vẫn tiếp tục bị ốm và phải nghỉ việc thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

4. Thêm trường hợp lao động nam được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con

Từ ngày 01/09/2021, trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Như vậy, chính sách mới đã bổ sung trường hợp mà người cha đủ điều kiện nhận trợ cấp thai sản một lần khi người vợ sinh con.

5. Thay đổi mức hưởng chế độ thai sản khi sinh đôi trở lên

Kể từ ngày 01/9/2021, việc giải quyết chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai đôi trở lên được tính theo số con mà lao động nữ này sinh ra không kể còn sống hay đã chết.

6. Quy định mới về việc nghỉ phép hằng năm trùng với thời gian nghỉ thai sản

Khi tính thời gian hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp Người lao động đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định pháp luật thì thời gian trùng với thời gian nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương không được tính hưởng chế độ thai sản.

Đây là quy định hoàn toàn mới so với quy định có pháp luật hiện hành trước ngày 01/09/2021.

7. Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh

Theo khoản 1 Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2021, lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05-10 ngày.

Khoảng thời gian “30 ngày đầu làm việc” đã được hướng dẫn chi tiết là khoảng thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn được hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe của Người lao động chưa hồi phục.

Ngoài ra, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản thì không giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con.

8. Thêm điều kiện hưởng lương hưu đối với quân nhân bị tước quân tịch

Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật CAND; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí, mà bị tước quân tịch hoặc tước danh hiệu CAND thì điều kiện hưởng lương hưu sẽ áp dụng các điều kiện dành cho NLĐ bình thường.

Trong khi đó, nếu không bị tước quân tịch, danh hiệu CAND, những người trên sẽ được nghỉ hưu sớm hơn 05 tuổi so với NLĐ thông thường có cùng điều kiện.

Đây là quy định mới thực sự cần thiết để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật BHXH đối với những trường hợp quân nhân bị tước quân tịch, tước danh hiệu CAND.

9. Bổ sung quy định liên quan đến trợ cấp tuất

Quy định thời điểm xem xét tuổi đối với thân nhân của Người lao động được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng là kết thúc ngày cuối cùng của tháng Người lao động đó chết.

Khi giải quyết chế độ tử tuất, nếu hồ sơ của thân nhân Người lao động không xác định được tháng, ngày sinh thì lấy ngày 01/01 của năm sinh để làm căn cứ tính tuổi giải quyết chế độ tử tuất.

Ngoài ra, bổ sung thêm quy định về việc thân nhân được quyền lựa chọn hưởng chế độ trợ cấp tuất một lần; quy định chế độ tử tuất đối với người đang tham gia BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH đồng thời là người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng (Khoản 24, 25 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH).

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ.