CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢM 30% TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2023

Căn cứ pháp lý:

Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023 .

1. Đối tượng áp dụng và mức giảm tiền thuê đất

Ngày 03/10/2023, Chính phủ vừa ban hành Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/11/2023 và thi hành đến hết ngày 31/03/2024.

Đối tượng được giảm tiền thuê đất theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg gồm:

  • Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm và
  • Người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai

Mức giảm tiền thuê đất theo Quyết định này là 30% trên tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023. Mức giảm này không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có).

Nếu người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định.

2. Quy trình thực hiện thủ tục giảm tiền thuê đất

Thành phần hồ sơ:

  • Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 của người thuê đất (Mẫu tại Phụ lục Quyết định 25/2023/QĐ-TTg);
  • Bản sao Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trình tự, thủ tục:

  • Bước 1: Người thuê đất chuẩn bị và nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất đến cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao

       Lưu ý: Người thuê đất nộp hồ sơ đến hết ngày 31/03/2024, sau ngày này hồ sơ sẽ không được tiếp nhận

  • Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất

       Thời gian ban hành quyết định không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Lưu ý:

  • Trường hợp có quyết định giảm tiền thuê đất nhưng bị thanh tra phát hiện không thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định này thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm;
  • Trường hợp đã nộp tiền thuê đất của năm 2023 trước khi có quyết định giảm tiền thuê đất thì khoản tiền thừa được cấn trừ vào tiền thuê kỳ tiếp theo hoặc được hoàn trả nếu không còn kỳ sau phải nộp.

LegalTech

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn