Chính sách hỗ trợ giảm thuế GTGT từ tháng 11/2021 – 12/2021

Chính sách hỗ trợ giảm thuế GTGT từ tháng 11/2021 - 12/2021

Chính sách hỗ trợ giảm thuế GTGT đối với một số hàng hóa, dịch vụ từ tháng 11/2021 – 12/2021

Các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT từ tháng 11/2021 – 12/2021:

– Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác);

– Dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống;

– Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

– Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; (*)

– Dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; (*)

– Tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; (*)

– Dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí. (*)

Hàng hóa, dịch vụ (*) không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

Theo đó, Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế giá trị gia tăng được áp dụng như sau:

– Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng;

– Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.

Người tiêu dùng có được hưởng lợi khi giảm thuế GTGT không?

Thuế GTGT là loại thuế đánh trực tiếp vào các hàng hóa, dịch vụ mà người dân mua, sử dụng. Do đó, khi giảm thuế GTGT, người hưởng lợi nhiều nhất chính là người tiêu dùng.

Hiện nay, người tiêu dùng khi sử dụng các dịch vụ nêu trên, cụ thể là khi đi ăn nhà hàng, đi taxi hay đi máy bay… ngoài phải trả tiền dịch vụ, còn phải trả thêm tiền thuế GTGT là 10%. Tuy nhiên,  từ ngày 01/11/2021, khi sử dụng các dịch vụ nêu trên, người tiêu dùng sẽ được trừ 30% thuế GTGT.

Ví dụ: Trước đây khi chưa giảm thuế GTGT đi ăn nhà hàng với hóa đơn là 1 triệu đồng thì người tiêu dùng phải trả thêm thuế GTGT 10% đồng nghĩa với việc là tổng số tiền phải trả là 1 triệu 1 trăm nghìn đồng. Tuy nhiên, từ ngày 01/11/2021 thì người tiêu dùng chỉ phải trả khoản 1 triệu 070 nghìn đồng.

Tương tự như đối với những loại hàng hóa dịch vụ khác người tiêu dùng cũng sẽ được giảm thuế GTGT.

Căn cứ pháp lý

Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ.