TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA CHỦ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2023

        Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế đề cập đến 07 đối tượng là tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, ngày 30 tháng 10 năm 2022 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 126 /2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế đã bổ sung thêm đối tượng là chủ sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm phải thực hiện việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Vậy, chủ sàn giao dịch thương mại điện tử là những tổ chức nào và phải cung cấp những thông tin gì cho cơ quan thuế, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây.

Căn cứ pháp lý:

1. Chủ sàn giao dịch thương mại điện tử là những đối tượng nào ?

        Theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126 /2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế vừa mới ban hành, chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng hạn theo quy định cho cơ quan thuế thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Chủ sở hữu sàn thương mại điện tử là tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

         Căn cứ Công văn 4205/TCT-DNNCN 2022 hướng dẫn chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT cung cấp thông tin, Tổng cục Thuế định nghĩa chủ sàn thương mại điện tử là các thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử để cung cấp môi trường cho thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.

2. Các quy định về việc cung cấp thông tin của chủ sàn thương mại điện tử

  • Nội dung các thông tin mà chủ sàn thương mại điện tử phải cung cấp cho cơ quan thuế bao gồm:

         – Tên người bán hàng

        – Mã số thuế hoặc số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu

        – Địa chỉ

        – Số điện thoại liên lạc

Lưu ý: Đối với các sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến thì chủ sàn còn phải cung cấp thêm thông tin về doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn thương mại điện tử.

  • Hình thức cung cấp thông tin: Chủ sàn thương mại điện tử sẽ thực hiện cung cấp thông tin bằng phương thức trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (gdt.gov.vn) theo định dạng dữ liệu được Tổng cục Thuế hướng dẫn tại Công văn 4205/TCT-DNNCN năm 2022.
  • Thời gian cung cấp thông tin: Chủ sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp thông tin cho quý IV/2022 với thời hạn chậm nhất là ngày 31/01/2023. Trong các kỳ cung cấp thông tin sau, các chủ sàn cung cấp thông tin theo quý và thời hạn chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau.

 

Trên đây là những thông tin liên quan đến vấn đề trách nhiệm cung cấp thông tin của chủ sàn giao dịch thương mại điện tử 2023. Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn