Đăng ký BHXH lần đầu cho doanh nghiệp và người lao động

Đăng ký BHXH lần đầu cho doanh nghiệp và người lao động

Đăng ký BHXH lần đầu cho doanh nghiệp và người lao động

Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp và người lao động năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH ban hành ngày 25/02/2020 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Căn cứ vào điểm a, khoản 1, Điều 99 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

1. Hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Căn cứ Quyết định 222/QD-BHXH, hồ sơ cấp sổ BHXH được quy định đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

Đối với NLĐ làm việc tại đơn vị SDLĐ nộp hồ sơ cho đơn vị SDLĐ:

– Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Trường hợp NLĐ được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 222/QD-BHXH.

Đối với NLĐ đi làm việc ở nước ngoài:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

– Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

Đối với đơn vị SDLĐ

– Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);

– Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT);

– Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

2. Trình tự thực hiện

Bước 1. Lập, nộp hồ sơ

– NLĐ làm việc tại đơn vị SDLĐ: Lập hồ sơ như đã nêu ở trên; nộp hồ sơ cho đơn vị SDLĐ.

– NLĐ làm việc ở nước ngoài: Lập hồ sơ như đã nêu ở trên đóng qua đơn vị đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của NLĐ trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

– Đơn vị SDLĐ: Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng đối với NLĐ đã được cấp mã số BHXH; Hướng dẫn NLĐ lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với NLĐ chưa được cấp mã số BHXH (kể cả NLĐ không nhớ mã số BHXH); nộp cho cơ quan BHXH.

Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả gồm: Sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định hoàn trả; Tiền hoàn trả thời gian đóng trùng BHXH, BHTN.

3. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ: Đơn vị SDLĐ, NLĐ làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH và NLĐ có từ 2 sổ BHXH đóng trùng BHXH, BHTN nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

– Qua dịch vụ bưu chính công ích;

– Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH cấp tỉnh, cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.

– Qua giao dịch điện tử đối với đơn vị SDLĐ: lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN.

Nhận kết quả giải quyết: theo hình thức đã đăng ký.

Thời hạn giải quyết:

Không quá 05 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định

Lệ phí: Không

Căn cứ pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

Quyết định 222/QD-BHXH.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ.