Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Dieu-kien-dau-tu-ra-nuoc-ngoai

I. Xây dựng Dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài siết chặt quản lý đầu tư ra nước ngoài đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Tính đến hết tháng 7/2020, Việt Nam có 1.741 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp phép, với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 22,9 tỷ USD, trong đó có 1.372 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 20,86 tỷ USD. Vốn đã thực hiện đạt khoảng 9,65 tỷ USD.

Riêng giai đoạn 2006 đến nay, số lượng dự án và số vốn đăng ký chiếm tỷ lệ lần lượt là 90,1% và 97,4% tổng vốn đăng ký. Từ năm 2015 đến nay, số lượng dự án đã chiếm 45% tổng số dự án lũy kế, mặc dù vốn đăng ký chỉ chiếm 14,6% tổng vốn đăng ký.

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo. Theo đó, bên cạnh các quy định nhằm cụ thể hóa quyền tự do đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các hoạt động đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, thì một số quy định mới dự kiến được bổ sung nhằm quản lý chặt hơn đối với các hoạt động đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là các dự án có sử dụng vốn nhà nước hoặc các dự án có quy mô vốn lớn, sử dụng nhiều ngoại tệ.

Quy định chỉ pháp nhân mới được đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản là một trong những quy định mới dự kiến được bổ sung nhằm siết chặt quản lý đầu tư ra nước ngoài. Theo lý giải, việc quy định điều kiện nhà đầu tư phải là pháp nhân sẽ giúp công tác quản lý nhà nước thuận lợi và chặt chẽ hơn, tránh tình trạng cá nhân đầu tư bất động sản để định cư ở nước ngoài mà không để đầu tư, kinh doanh.

Một bổ sung quan trọng khác, đó là quy định về đầu tư ra nước ngoài của tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài. Cụ thể, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc vốn điều lệ tăng thêm để đầu tư ra nước ngoài. Bổ sung quy định này, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư ra nước ngoài của tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài không ảnh hưởng đến dự án đầu tư tại Việt Nam (không ảnh hưởng đến vốn góp để thực hiện dự án tại Việt Nam – PV), đảm bảo mục tiêu quản lý đối với hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Ngoài ra, quy định này cũng nhằm hạn chế tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài sử dụng vốn vay để đầu tư ra nước ngoài, bởi có thể ảnh hưởng đến dự án đầu tư tại Việt Nam, nếu phải dùng vốn góp tại Việt Nam để trả nợ.

Việt Nam đầu tư ra nước ngoài tăng 15,8% so với cùng kỳ năm

II. Điều kiện để nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo Luật Đầu tư 2020:

  • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc đầu tư ra nước ngoài.
  • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
  • Nhà đầu tư phải đảm bảo việc có thể thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Trong trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài từ 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải lấy ý kiến của Ngân hàng nhà nước trước khi cấp phép cho nhà đầu tư.
  • Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định.
  • Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

III. Các hình thức đầu tư ra nước ngoài nổi bật:

  • Thành lập mới một tổ chức kinh tế để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh (Công ty) theo quy định pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư.
  • Nhà đầu tư trong nước thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh ở nước ngoài;
  • Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài;
  • Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;
  • Tùy theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư mà còn có thể có những hình thức dầu tư khác. Nhà đầu tư trong nước cần chọn nước đầu tư và tìm hiểu về pháp luật của nước đó.

 

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ.