Hồ sơ, thủ tục Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Hồ sơ, thủ tục Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Bên cạnh những trường hợp đặc biệt khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất không phải xin phép thì có nhiều trường hợp chủ sở hữu muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải được sự cho phép của Cơ quan có thẩm quyền.

Để tránh vô tình dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật. LegalTech xin gửi đến Quý khách hàng những thủ tục cũng như hồ sơ cần có khi tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 • Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
 • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
 • Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
 • Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
 • Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
 • Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm

 • Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất (Xem thêm tại đây)
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Nộp tại: Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất

Thời gian giải quyết:

 • Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Lệ phí:

 • Cơ quan có thẩm quyền sẽ thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. Tùy theo từng trường hợp, số tiền phải nộp là khác nhau. Số tiền này căn cứ vào loại đất ban đầu được chuyển và nguồn gốc sử dụng đất

CSPL:

 • Điều 5 NĐ 45/2014/NĐ-CP
 • Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013