Hồ sơ, thủ tục thành lập Công ty cổ phần

HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Bước 1: Doanh nghiệp soạn và nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp và xin giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối vớingười đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 • Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháphóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

Phương thức nộp hồ sơ:

Có 3 phương thức sau:

 1. Nộp hồ trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 2. Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính;
 3. Nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử. (dangkykinhdoanh.gov.vn)

Lệ phí

 • 50.000 đồng/lầnđối với hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh (theo Thông tư 47/2019/TT-BTC).
 • Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử.

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật.

Phí Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng (theo Thông tư 47/2019/TT-BTC)

Bước 3: Khắc dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp quy định về “Dấu của Doanh nghiệp” thì Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ