NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG KHÔNG?

Căn cứ pháp lý:

Luật Đầu tư 2020;

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư;

Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến trò chơi điện tử có thưởng dành là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, để thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Việt Nam cần phải xin các giấy phép con và đáp ứng các điều kiện đi kèm như quy chế nội bộ, người quản lý và vận hành, hoạt động theo quy định.

1. Điều kiện xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Sau khi được cấp phép hoạt động, để doanh nghiệp có thể kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cần phải tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Theo Điều 20 Nghị định 121/2021/NĐ-CP, công ty phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Doanh nghiệp có đăng ký mã ngành kinh doanh liên quan đến trò chơi điện tử
  • Doanh nghiệp có cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng 5 sao
  • Có khu vực để bố trí điểm kinh doanh
  • Có người quản lý, điều hành điểm kinh doanh 
  • Có vốn điều lệ tối thiểu là 500 tỷ đồng và năm tài chính liền trước có lãi
  • Có phương án kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đảm bảo duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Sau khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, doanh nghiệp gửi bộ hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến đến Bộ Tài chính để được xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp phép trong 75 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Ngoài Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác tại Ngân hàng Nhà nước khi đã được cấp phép hoạt động và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

2. Nhà đầu tư nước ngoài có được đầu tư vào công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Việt Nam không?

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và được quy định thuộc mã CPC 964** theo Biểu cam kết WTO của Việt Nam. Đồng thời, tại phương thức hiện diện thương mại thì nhà đầu tư bị hạn chế tiếp cận thị trường khi chỉ được góp vốn vào các doanh nghiệp Việt Nam đã được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử và tỷ lệ vốn góp không vượt quá 49% vốn pháp định của doanh nghiệp Việt Nam.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  • Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Việt Nam đã được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này
  • Đầu tư vào Việt Nam bằng hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định tại Điều 21, Điều 24 Luật Đầu tư 2020 với tỷ lệ sở hữu phần vốn góp/cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng không được vượt quá 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó.

 LegalTech

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn