Sử dụng tên định danh để gửi tin nhắn, gọi điện quảng cáo.

Ten Dinh Danh

Hệ thống quản lý tên định danh

Theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP, chỉ những cá nhân, tổ chức đã được cấp tên định danh mới được gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa xây dựng, vận hành Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia. Đây là hệ thống có chức năng quản lý, lưu trữ tên định danh trên phạm vi toàn quốc. Thời gian tới, mọi tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin về tên định danh trên Hệ thống này dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ: tendinhdanh.ais.gov.vn.

Để thực hiện quy định trên, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet, tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng có trách nhiệm xây dựng, kết nối hệ thống kỹ thuật quản lý tên định danh của mình tới Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia; ngăn chặn người quảng cáo gửi tin nhắn sử dụng tên định danh không do Bộ TTTT cấp.

Quy định đặt tên định danh và thời hạn sử dụng

Theo quy định, tên định danh – brandname người gửi dùng trong hoạt động quảng cáo bằng tin nhắn, gọi điện thoại (gọi tắt là tên định danh) gồm không quá 11 ký tự viết liền nhau sử dụng chữ cái Latin, chữ số (từ 0 đến 9) hoặc các ký tự (-), (_), (.), khoảng trắng; không phân biệt chữ hoa, chữ thường; không là một tập hợp chỉ gồm các chữ số và được sử dụng để hiển thị hoặc xác định thông tin về nguồn gửi.

Bộ TT-TT cho biết, mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký và sử dụng tên định danh với số lượng không giới hạn cho mục đích quảng cáo bằng tin nhắn, gọi điện thoại. Tên định danh được cấp cho tổ chức, cá nhân là duy nhất trong Hệ thống tên định danh quốc gia do Bộ TT-TT cấp và có thời hạn sử dụng là 3 năm kể từ ngày được cấp.

Thủ tục cấp tên định danh

Tại Quyết định 1545, Bộ TT-TT cũng hướng dẫn cụ thể các thực hiện 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực an toàn thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Trong đó, đáng chú ý là các cá nhân, tổ chức có thể thực hiện những thủ tục này trực tuyến tại Hệ thống quản lý tên định danh quốc gia tại tendinhdanh.ais.gov.vn, Cổng dịch vụ công.

Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức cũng có thể chọn phương thức nộp hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính về Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT).

Theo Cục An toàn thông tin, Nghị định 91 của Chính phủ đã thể hiện rõ sự quyết liệt của Chính phủ, Bộ TT-TT trong việc ngăn chặn tin nhắn, cuộc gọi,thư điện tử rác.