THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU 2022

xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Các cá nhân, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động bán lẻ rượu thì phải xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy, điều kiện để được phép bán lẻ rượu là gì? Hồ sơ, thủ tục để xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu là gì? Để giải đáp các thắc mắc trên, LegalTech xin giới thiệu bài viết: “Thủ tục xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu 2022” để bạn đọc tham khảo.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu;

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

1. Điều kiện để được phép bán lẻ rượu

Căn cứ tại Điều 13 của Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 17 của Nghị định 17/2020/NĐ-CP, điều kiện để được phép bán lẻ rượu như sau:

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng;

– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Căn cứ Điều 23 của Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 17 của Nghị định 17/2020/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (01 bộ) bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh;

– Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ;

– Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

3. Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Căn cứ khoản 2 Điều 25 của Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 16 của Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu, như sau:

Bước 1: Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép. Thẩm quyền cấp Giấy phép bán lẻ rượu là Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

4. Một số lưu ý về Giấy phép bán lẻ rượu

Theo điểm b khoản 2 Điều 28 của Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 20 Điều 16 của Nghị định 17/2020/NĐ-CP, thời hạn của Giấy phép bán lẻ rượu là 05 năm. Khi hết thời hạn 05 năm, thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép là 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, và thủ tục cấp lại như quy định đối với trường hợp cấp mới.

 

Trên đây là những thông tin liên quan đến xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu. Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ thông tin sau:

LegalTech - Luôn vì bạn

 

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn