Hợp đồng nhượng quyền – hợp đồng li xăng

SO SÁNH HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN VÀ HỢP ĐỒNG LI XĂNG

Hoạt động nhượng quyền thương mại và hoạt động li xăng đều là những hoạt động mang lại những lợi ích thương mại nhất định. Tuy nhiên, giữa hai hoạt động này có nhiều điểm khác nhau mà chúng ta cần phân biệt.

Hợp đồng

>> Xem thêm: Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa (Song ngữ)

Tiêu chí Hợp đồng nhượng quyền Hợp đồng li xăng
Cơ sở pháp lý Mục 8 Chương VI Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Thương mại. Mục 2, 3, 4 Chương X Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ.
Khái niệm Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại trong đó bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dich vụ theo điều kiện và bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh. Li xăng là hoạt động chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, trong đó có người giao và người nhận. Người nhận li xăng được sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ trong khi người cấp li xăng vẫn giữ quyền sở hữu trí tuệ của mình.
Đổi tượng Quyền thương mại (Hoạt động mua bán gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền). Quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
Phạm vi Rộng hơn Hẹp hơn
Mục đích Nắm giữ và điều hành hệ thống kinh doanh Hướng tới giá trị nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích.
Hợp đồng Hình thức Văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương Văn bản
Phân loại 1. Hợp đồng nhượng quyền thương mại.

2. Hợp đồng nhượng quyền thương mại thứ cấp.

3. Hợp đồng phát triển quyền thương mại.

1. Hợp đồng độc quyền

2. Hợp đồng không độc quyền

3. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp

Hạn chế Đối với bên nhận quyền: Chỉ được chuyển quyền cho bên thứ ba nếu được sự đồng ý của bên nhượng quyền.

 

1. Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao.

2. Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

3. Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.

4. Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

5. Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo quy định.

Lưu ý: Hợp đồng li xăng không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền.

Đăng ký – Trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, thương nhân dự kiến nhượng quyền phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền.

– Các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền:

a) Nhượng quyền trong nước;

b) Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.

Đối với các trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền thì phải thực hiện chế độ báo cáo.

Hợp đồng li xăng có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Hợp đồng li xăng mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên giao bị chấm dứt.

Sự hổ trợ Hỗ trợ đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ thuật thường xuyên cho thương nhân nhận quyền để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhượng quyền thương mại. Có thỏa thuận giữa hai bên về việc hỗ trợ. Tuy nhiên chỉ hỗ trợ kĩ thuật dưới hình thức cung cấp tài liệu, dữ liệu, kiến thức chuyên môn cho người nhận li xăng.
Ưu điểm Đối với bên giao quyền 1. Đối tượng của hợp đồng rộng.

2. Làm tăng quy mô kinh doanh của bên nhượng quyền.

3. Giảm chi phí phát triển thị trường và thêm nguồn thu ổn định từ khoản phí nhượng quyền.

4. Tạo dựng cho một hệ thống liên kết mạnh về thương mại và tài chính.

5. Thâm nhập và thăm dò hiệu quả đầu tư trên các thị trường mới một cách nhanh chóng với chi phí rủi ro thấp nhất.

1. Không làm mất đi quyền sở hữu của người cấp li xăng

2. Thêm nguồn thu cho doanh nghiệp từ khoản phí chuyển giao.

 

 

 

Đối với bên nhận quyền 1. Đối tượng của hợp đồng rộng.

2. Kinh doanh một thương hiệu có uy tín với số vốn đầu tư nhỏ hơn nhiều so với việc xây dựng được 1 thương hiệu tương đương

3. Giảm thiểu các rủi ro do không phải đầu tư xây dựng một thương hiệu mới.

4. Sản phẩm, dịch vụ và hệ thống họat động được chuẩn hóa.

1. Người nhận li xăng có thể thoải mái sáng tạo với các đối tượng sở hữu công nghiệp mà mình được chuyển giao.

2. Sử dụng những công nghệ có ích cho việc kinh doanh được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của người khác một cách hợp pháp.

Nhược điểm Đối với bên giao quyền 1. Hoạt động kém của một đơn vị sẽ ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu.

2. Khi thường xuyên phải thực hiện nghĩa vụ giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận nhượng quyền sẽ tiêu tốn nhiều tốn nhiều sức lực. Kèm theo đó nếu không theo dõi được sẽ gây những hậu quả xấu hoạt động lệch so với quy chuẩn ban đầu đã đề ra.

1. Đối tượng của hợp đồng hẹp

2. Hoạt động kém của người nhận li xăng sẽ ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu.

Đối với bên nhận quyền 1. Người nhận nhượng quyền sẽ không phát huy được khả năng sáng tạo trong kinh doanh.

2. Không phải là thương hiệu riêng của mình.

3. Chia sẽ rủi ro kinh doanh của bên nhượng quyền.

4. Sự bùng nỗ của các đối thủ cạnh tranh trong cùng hệ thống.

1. Đối tượng của hợp đồng hẹp

2. Không được quyền sở hữu đối tượng chuyển giao

 

Tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ.