Thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

Hiện nay, mở trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam là đang được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Vậy thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo quy định của Luật đầu tư, trung tâm ngoại ngữ thuộc về cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ. Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện dưới hai hình thức:

– Thành lập cơ sở giáo dục 100% vốn nước ngoài

– Thành lập cơ sở giáo dục liên kết giữa nhà đầu tư nước ngoài và đối tác trong nước

1. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

1.1. Điều kiện về tên trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm ngoại ngữ thuộc loại hình cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, tên trung tâm phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Trung tâm giáo dục hoặc đào tạo”, “Ngành hoặc nhóm ngành đào tạo chính” và tên riêng.

1.2. Điều kiện về vốn đầu tư

Nhà đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất.

Đối với các trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% × 20 triệu đồng = 14 triệu đồng/học viên.

1.3.Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị

 • Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy
 • Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học
 • Có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác

Các trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài được phép thuê cơ sở vật chất ổn định theo chu kỳ thời gian ít nhất 5 năm và phải bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng quy định trên.

1.4. Điều kiện về chương trình giáo dục

Chương trình giáo dục thực hiện tại trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

Các trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ ngắn hạn của nước ngoài.

1.5. Điều kiện về giáo viên

Đội ngũ giáo viên thực hiện việc giảng dạy hay làm việc tại trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy
 • Tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

1.6. Điều kiện về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trung tâm ngoại ngữ có vốn nước ngoài thuộc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. Do đó, khi thành lập trung tâm, nhà đầu tư cần lưu ý về việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tiếp theo, để đáp ứng điều kiện cho phép hoạt động giáo dục, nhà đầu tư cũng cần chuẩn bị Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép đủ điều kiện hoạt động giáo dục.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

>> Xem thêm: Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh

2. Trình tự thực hiện thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

2.1. Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu
 • Với nhà đầu tư là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư

Nơi nộp hồ sơ:  Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2.2. Xin cấp phép hoạt động giáo dục 

Hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

 • Đơn đăng ký hoạt động giáo dục (theo mẫu)
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục:
 • Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi trung tâm đặt trụ sở.

Thời gian giải quyết:

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hố sơ chưa đầy đủ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư.

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ (theo mẫu).

Kết quả: Quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ.

 

Do việc giải trình hồ sơ về việc đáp ứng điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài trong việc thành lập trung tâm ngoại ngữ với các cơ quan ban ngành thường xuyên gặp phải nhiều khó khăn, để được hỗ trợ tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ.