THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM LÊN ĐẤT THỔ CƯ

 

Hiện nay, nhu cầu sử dụng đất để xây cất nhà ở tăng cao. Tuy nhiên, không phải loại đất nào cũng có thể xây nhà ở. Đối với mảnh đất thuộc loại đất trồng cây lâu năm, bạn cần làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất để có thể xây cất nhà ở. 

Liên hệ ngay Legal Tech để được tư vấn thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất: 093 655 41 27

 

Theo Khoản 2 Điều 57 Luật Đất đai 2013; Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Điều 3; Điều 5 Khoản 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, Khi chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất gồm có:

  • Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.
  • Cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.
  • Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.
    Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Thực hiện nghĩa vụ tài chính

 Liên hệ ngay Legal Tech để được tư vấn thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Legal Tech – mọi thủ tục pháp lý trở nên đơn giản hơn.