TỪ 10/12/2020 – TĂNG MỨC PHẠT NẾU KHAI SAI XUẤT XỨ HÀNG HÓA

 

xuất xứ hàng hóa

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Trong số các quy định đáng chú ý có việc tăng mức phạt với hành vi khai sai tên hàng, xuất xứ hàng hóa,… 

Cụ thể, khoản 2 Điều 8 Nghị định số 128 quy định phạt từ 02-04 triệu đồng với hành vi khai sai so với thực tế về lượng (tang vật có trị giá trên 10 triệu đồng), tên hàng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa và thuộc một trong các trường hợp sau:

– Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, hàng hóa trung chuyển.

– Hàng hóa sử dụng, tiêu hủy trong khu phi thuế quan.

Theo quy định hiện hành tại Điều 7 Nghị định 127/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 45/2016/NĐ-CP phạt từ 01-03 triệu đồng đối với hành vi không khai hoặc khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá, xuất xứ hàng hóa thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

– Hàng hóa từ nước ngoài vào khu phi thuế quan hoặc từ khu phi thuế quan ra nước ngoài.

– Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, hàng hóa từ nước ngoài vào cảng trung chuyển hoặc từ cảng trung chuyển ra nước ngoài.

– Hàng hóa sử dụng, tiêu hủy trong khu phi thuế quan.

Như vậy, Nghị định 128/2020 đã tăng mức phạt (từ 01-03 triệu đồng lên 02-04 triệu đồng), bổ sung thêm hành vi khai sai so với thực tế về lượng (tang vật có trị giá trên 10 triệu đồng) và bỏ trường hợp hàng hóa từ nước ngoài vào khu phi thuế quan hoặc từ khu phi thuế quan ra nước ngoài.

Nghị định này có hiệu lực kể từ 10/12/2020.