Thủ tục thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty TNHH bao gồm Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Tùy thuộc vào loại hình mà doanh nghiệp sẽ cần phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký cũng như thực hiện trình tự, thủ tục phù hợp theo quy định của pháp luật.

Trong bài viết này, Legal Tech sẽ giúp khách hàng có thể dễ dàng hiểu quá trình thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên và tránh được những sai sót đáng kể.

Bước 1: Doanh nghiệp soạn và nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp và xin giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty. (Tham khảo tại đây.)
 3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phương thức đăng ký

Có 3 phương thức sau:

 1. Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 2. Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
 3. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. (dangkykinhdoanh.gov.vn )

Lệ phí

 • 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh (theo Thông tư 47/2019/TT-BTC).
 • Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử.

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật.

Phí Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng (theo Thông tư 47/2019/TT-BTC)

Bước 3: Khắc dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp quy định về “Dấu của Doanh nghiệp” thì Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ.