Thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng

THÔNG BÁO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG

Theo quy định tại Điều 52 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử. Vậy trình tự, thủ tục thực hiện thông báo website TMĐT bán hàng là như thế nào?

Website thương mại điện tử
Trình thực thủ tục Mô tả Ghi chú
I.              Thành phần hồ sơ 1.        Bản Scan Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

2.        Thông tin về website:

  • Tên miền của website thương mại điện tử;
  • Loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website;
  • Tên đăng ký của thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website;
  • Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;
  • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;
  • Tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử;
  • Các thông tin khác theo quy định của Bộ Công Thương.
 
II.           Số lượng 01 Bộ  
III.       Nộp tại Online tại Website http://online.gov.vn/ (Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử) – Cục TMĐT và CNTT – Bộ Công thương  
IV.        Thời gian thực hiện 03-05 ngày làm việc  
V.           Lệ phí NN Không  
VI.        Kết quả thực hiện Đoạn mã mà gắn lên website sẽ hiện thị bằng 1 biểu tượng đã đăng ký  
VII.      Quy trình thực hiện[1] Truy cập vào Website http://online.gov.vn/và thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:

– Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân;

– Số đăng ký kinh doanh;

– Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

– Địa chỉ trụ sở;

– Các thông tin liên hệ.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

– Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ;

– Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.

– Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

 

– Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ Bước 3.

[1] Điều 9 Thông tư 47/2014/TT-BCT

Trên đây là trình tự, thủ tục thực hiện thông báo website TMĐT bán hàng.

Để tìm hiểu thêm về website thương mại điện tử, xin vui lòng liên hệ.