3 LƯU Ý QUAN TRỌNG CHO DOANH NGHIỆP LẦN ĐẦU THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

LƯU Ý QUAN TRỌNG CHO DOANH NGHIỆP LẦN ĐẦU THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) là trách nhiệm của mọi doanh nghiệp khi sử dụng lao động. Với những doanh nghiệp mới thành lập, việc tham gia BHXH lần đầu có thể gặp nhiều vướng mắc do chưa rõ thủ tục đăng ký. 

Theo Điều 2 Luật BHXH, có 03 nhóm đối tượng mà hầu hết các doanh nghiệp đều phải đóng BHXH, gồm: 

  • Người làm việc theo Hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
  • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
  • Đơn vị thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

Đặc biệt, 3 lưu ý quan trọng mà Doanh nghiệp cần nắm rõ khi bắt đầu tham gia BHXH:

Từ ngày 01/01/2018: Những HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng cũng phải tham gia.

  • Những người lao động làm việc từ 2 nơi trở lên thì: Đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.
  • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng, DN phải tham gia bảo hiểm.

Liên hệ LegalTech ngay để được tư vấn chi tiết và nhanh chóng về hồ sơ cũng như quy trình tham gia BHXH lần đầu cho Doanh nghiệp

LegalTech – mọi thủ tục pháp lý trở nên đơn giản hơn.