Vốn điều lệ khi thành lập công ty TNHH một thành viên

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẦN VỐN ĐIỀU LỆ BAO NHIÊU?

Với nhiều ưu điểm như cơ cấu tổ chức công ty đơn giản nhất trong các loại hình doanh nghiệp, chủ sở hữu có toàn quyền quyết định hoạt động kinh doanh, ít rủi ro cho chủ sở hữu… nên Công ty TNHH 1 thành viên được rất nhiều cá nhân lựa chọn thành lập. Vậy thủ tục thành lập loại hình này như thế nào?

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Một vài thông tin cơ bản bạn cần nắm:

Các đặc điểm của Công ty TNHH 1 thành viên

– Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu;

– Chủ sở hữu chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty;

– Có tư cách pháp nhân;

– Không được quyền phát hành cổ phần.

Trụ sở công ty TNHH 1 thành viên: Trụ sở công ty TNHH đòi hỏi cần phải có địa chỉ, chỉ dẫn rõ ràng; được sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp để đảm bảo cho việc kinh doanh và nghĩa vụ kê khai thuế sau này.

Tên công ty: Phải có ít nhất 02 thành tố: Loại hình công ty + tên riêng.

Vốn điều lệ: Không giới hạn mức tối thiểu và tối đa, trừ trường hợp ngành nghề đăng ký của công ty yêu cầu vốn pháp định thì vốn điều lệ không được thấp hơn mức pháp định này.

Ngành nghề kinh doanh: Không thuộc các ngành nghề bị cấm theo quy định của pháp luật.

Liên hệ LegalTech ngay để được tư vấn chi tiết và nhanh chóng.

LegalTech – mọi thủ tục pháp lý trở nên đơn giản hơn.