QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 31/2018/NĐ-CP;

Thông tư 05/2018/TT-BCT.

1. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) là văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan, tổ chức thuộc nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đó.

2. Các loại C/O

Từng loại C/O sẽ mang những ưu đãi thuế quan khác nhau, một số loại C/O phổ biến hiện nay như:

C/O form A (ưu đãi thuế GSP – 28 quốc gia)

C/O form B (không hưởng ưu đãi thuế GSP)

C/O form D (các nước trong khối ASEAN)

C/O form E (ASEAN – Trung Quốc)

C/O form EAV (Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu)

C/O form AK (ASEAN – Hàn Quốc)

C/O form KV (Việt Nam – Hàn Quốc)

C/O form AJ (ASEAN – Nhật Bản)

C/O form VJ (Việt nam – Nhật Bản)

C/O form AI (ASEAN – Ấn Độ)

C/O form  (ASEAN – Australia – New Zealand)

C/O mẫu VC (Việt Nam – Chile)

C/O mẫu S (Việt Nam – Lào; Việt Nam – Campuchia)

3. Quy trình cấp C/O

Cơ quan cấp C/O: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hoặc các Phòng quản lý xuất nhập khẩu tại các tỉnh, thành phố (được Bộ Công thương ủy quyền cấp C/O).

Phương thức nộp hồ sơ: Thương nhân phải khai báo hồ sơ trực tuyến trên www.ecosys.gov.vn để được cấp số C/O tự động. Sau đó, thương nhân có thể lựa chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ như:

  • Nộp hồ sơ online: thương nhân đính kèm hồ sơ (được ký số) trên www.ecosys.gov.vn, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp C/O trong 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị cấp C/O và C/O được khai hoàn chỉnh.
  • Nộp hồ sơ trực tiếp: thương nhân nộp hồ sơ bản giấy đến cơ quan có thẩm quyền, trong 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, thương nhân sẽ được cấp C/O.
  • Nộp hồ sơ qua đường bưu điện: thương nhân nộp hồ sơ bản giấy đến cơ quan có thẩm quyền, trong 24 giờ làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, thương nhân sẽ được cấp C/O.

LegalTech