Các hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại VN

CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Pháp luật Việt Nam hiện hành ghi nhận các hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại VN. Cụ thể, Điều 21 Luật Đầu tư 2020 ghi nhận 05 hình thức đầu tư sau:

 1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.
 2. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
 3. Thực hiện dự án đầu tư.
 4. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 5. Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ
Các hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại VN

>> Xem thêm: Thông báo hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Dưới đây là bài phân tích cụ thể các hình thức đầu tư kể trên.

 1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật này.

Thêm vào đó, trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.[1]

 1. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế là hình thức đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài.

Việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các quy định, điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư 2020. Đó là:

 • Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9;
 • Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật này;
 • Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

Khi thực hiện hình thức đầu tư này, nhà đầu tư cần tuân thủ các hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp quy định tại Điều 25 và thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp quy định tại Điều 26 Luật Đầu tư 2020.

 1. Thực hiện dự án đầu tư

Theo khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Việc thực hiện dự án đầu tư có thể thực hiện qua nhiều phương thức, trong đó có phương thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế mới như đã đề cập. Nếu nhà đầu tư không lựa chọn hình thức đó thì sẽ có những hình thức sau để thực hiện dự án đầu tư:

 • Đối với dự án đầu tư mới: nhà đầu tư thực hiên xin chủ trương đầu tư đến cơ quan có thẩm quyền. Tùy thuộc tính chất, quy mô và điều kiện của từng dự án, nhà đầu tư lựa chọn chủ trương đầu tư phù hợp. Việc chấp thuận chủ trương đầu tư được thực hiện theo mục 2 Chương IV Luật Đầu tư 2020 và nghị định 31/2021.
 • Đối với dự án đầu tư đã có, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Đầu tư 2020, đó là thông qua: Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu
 1. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

Theo khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2020: Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Như vậy, đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC là hình thức đầu tư được thiết lập trên cơ sở hợp đồng ký kết giữa các nhà đầu tư nhưng không thành lập pháp nhân mới. Trong đó, quyền và nghĩa vụ của các bên không có sự ràng buộc về mặt tổ chức như ở các hình thức đầu tư thành lập pháp nhân mới mà chỉ ràng buộc với nhau bởi hợp đồng.

Nội dung của hợp đồng BCC được quy định cụ thể ở Điều 28 Luật Đầu tư 2020.

 1. Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ

Đây là hình thức đầu tư mới được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 mà trước đây Luật Đầu tư 2014 không có ghi nhận.

[1] khoản 3 Điều 22 Luật Đầu tư 2020

Nếu có thắc mắc về các hình thức đầu tư, vui lòng liên hệ