ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Khi thành lập doanh nghiệp, ngoài việc hoạt động tại trụ sở chính – nơi doanh nghiệp đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể đăng ký hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện; thông báo địa điểm kinh doanh để phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp. Vậy, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh là gì và thủ tục thành lập được thực hiện như thế nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài viết sau.

Căn cứ pháp lý:

1. Luật Doanh nghiệp 2020;

2. Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

3. Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

1. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh là gì?

         Theo quy định tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh được quy định như sau:

         Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng kinh doanh và cả chức năng đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp. Lưu ý, ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

          Đối với văn phòng đại diện, đây cũng là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với văn phòng đại diện chỉ thực hiện chức năng đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp. Khác với chi nhánh, văn phòng đại diện không được thực hiện chức năng kinh doanh.

          Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể

2. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và thông báo địa điểm kinh doanh

          Căn cứ Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.

          Theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

          Bộ hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh sẽ được gửi qua Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Khi đăng ký qua Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh, lệ phí sẽ được miễn.

3. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

         Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, khi doanh nghiệp muốn đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh doanh cần chuẩn bị các hồ sơ như sau:

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện gồm:

– Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện (Mẫu theo quy định tại Phụ lục II-7 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp);

Bản sao nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị đối về quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

– Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị về quyết định thành lập chi nhánh

Bản sao giấy tờ pháp lý (CCCD/Hộ chiếu) của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh

– Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ

Hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh gồm:

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (Mẫu theo quy định tại Phụ lục II-7 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp)

Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ

Lưu ý: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh.

 

Trên đây là những thông tin liên quan đến thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo địa điểm kinh doanh. Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn