CHỒNG LÀ CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾT THÌ VỢ CÓ TRỞ THÀNH CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÔNG ?

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân và không đồng thời là chủ hộ kinh doanh hay trở thành thành viên của công ty hợp danh khác bởi phải chịu trách nhiệm vô hạn với tư cách là chủ doanh nghiệp tư nhân. Vậy, khi chồng là chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì vợ có mặc nhiên trở thành chủ doanh nghiệp tư nhân hay không?

Căn cứ pháp lý

Theo quy định tại khoản 2 Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người thừa kế hoặc một trong những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ doanh nghiệp tư nhân theo thỏa thuận giữa những người thừa kế. Trường hợp những người thừa kế không thỏa thuận được thì đăng ký chuyển đổi thành công ty hoặc giải thể doanh nghiệp tư nhân đó.”

Theo quy định trên, khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì:

  • Trường hợp di chúc chỉ định một người thừa kế trở thành chủ doanh nghiệp tư nhân thì người thừa kế đó sẽ mặc nhiên trở thành chủ doanh nghiệp tư nhân đó. Trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân không để lại di chúc thì người thừa kế theo pháp luật sẽ mặc nhiên trở thành chủ doanh nghiệp tư nhân nếu hàng thừa kế thứ nhất chỉ có một người.
  • Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân để lại di chúc cho nhiều người hoặc không để lại di chúc và hàng thừa kế gồm nhiều người thì chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ là người được chọn ra theo thỏa thuận của những người thừa kế đó.
  • Trường hợp những người thừa kế không thỏa thuận chọn ra một người làm chủ doanh nghiệp tư nhân thì do tất cả các người thừa kế đều có quyền sở hữu tài sản trong doanh nghiệp tư nhân nên sẽ tiến hành đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần và có thể giải thể nếu những người thừa kế không muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tư nhân đó.

Như vậy, người vợ chỉ trở thành chủ doanh nghiệp tư nhân khi là người thừa kế được chỉ định trong di chúc hoặc là người thừa kế duy nhất trong hàng thừa kế thứ nhất khi người chồng chết và không để lại di chúc. Trường hợp có nhiều người cùng đồng thừa kế doanh nghiệp tư nhân với người vợ thì người vợ chỉ trở thành chủ doanh nghiệp tư nhân khi được sự đồng ý của các đồng thừa kế còn lại.

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn