CỤC THUẾ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP ĐỐI VỚI NHỮNG DOANH NGHIỆP NÀO ?

Khi thành lập doanh nghiệp và đi vào hoạt động, doanh nghiệp sẽ phải chịu quản lý trực tiếp từ cơ quan quản lý thuế. Vậy, doanh nghiệp nào sẽ do Chi cục Thuế và doanh nghiệp nào sẽ do Cục Thuế quản lý?

Căn cứ pháp lý

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 127/2015/TT-BTC và điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định 2845/QĐ-BTC, Cục Thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở sẽ trực tiếp quản lý đối với các doanh nghiệp sau:

  • Doanh nghiệp nhà nước (do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ), doanh nghiệp có vốn nhà nước (do Nhà nước nắm giữ dưới 100% vốn điều lệ), doanh nghiệp có vốn nước ngoài và doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn;
  • Doanh nghiệp dự án hoặc doanh nghiệp trực tiếp thực hiện dự án BOT, BTO, BT, BOO, BLT, BTL, O&M theo quy định của pháp luật về đầu tư (trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án);
  • Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành, doanh nghiệp hoạt động trên nhiều địa bàn (như thủy điện, bưu chính, viễn thông,…); doanh nghiệp có số thu ngân sách được phân bố cho nhiều địa bàn cấp tỉnh hoặc nhiều địa bàn cấp huyện trên cùng tỉnh, thành phố được thụ hưởng theo quy định của pháp luật;
  • Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh đặc thù, có tính chất pháp lý phức tạp như: hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kinh doanh bất động sản, kế toán, kiểm toán, hoạt động pháp luật, khai khoán;
  • Doanh nghiệp thành lập và hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao thuộc cơ quan cấp trung ương và cấp tỉnh quản lý;
  • Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu thường xuyên thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; doanh nghiệp có quan hệ liên kết, quan hệ với một trong các thành viên góp vốn với doanh nghiệp theo quy định của giao dịch kinh doanh giữa các bên có liên kết đang do Cục Thuế quản lý trực tiếp

Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp cùng địa bàn cấp tỉnh/thành phố với doanh nghiệp cũng sẽ do Cục Thuế quản lý doanh nghiệp trực tiếp quản lý. Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp không cùng địa bàn cấp tỉnh/thành phố với doanh nghiệp thì sẽ do Cục Thuế nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện trực tiếp quản lý.

Trừ những doanh nghiệp nêu trên được quản lý bởi Cục Thuế thì Chi cục Thuế sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý đối với các doanh nghiệp có địa điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cấp quận/huyện.

 

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn