ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH LÀ GÌ?

Kinh doanh dịch vụ lữ hành thuộc nhóm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Theo quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020. Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh dịch vu lữ hành phải đáp ứng được các điều kiện được quy định cho nhóm ngành, nghề này và xin cấp phép hoạt động. Vậy, điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp dữ hành là gì ?

Căn cứ pháp lý:

Luật Du lịch 2017;

Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP.

1. Điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành

Theo quy định tại Điều 31 Luật Du lịch 2017, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

– Phải thực hiện ký quỹ tại ngân hàng và mức ký quỹ sẽ tùy thuộc vào phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Mức ký quỹ đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 20 triệu đồng.
  • Mức ký quỹ đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là 50 triệu đồng (đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam); 100 triệu đồng (đối với khách du lịch ra nước ngoài) và 100 triệu đồng (đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài).

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải là người giữ một trong các chức danh trong công ty như chủ tịch HĐQT, chủ tịch HĐTV, Giám đốc/Tổng giám đốc,… và có bằng tốt nghiệp về chuyên ngành lữ hành được quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL.

2. Quy trình xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Khi doanh nghiệp đáp ứng được những yêu cầu trên, doanh nghiệp làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

– Thẩm quyền cấp phép:

  • Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở cấp
  • Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế do Tổng cục Du lịch cấp.

– Thời gian giải quyết hồ sơ: trong khoảng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Thành phần hồ sơ gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ (Mẫu số 04 Phụ lục II Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL)
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
  • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ
  • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn