DOANH NGHIỆP CÓ THỂ CÓ TỐI ĐA BAO NHIÊU NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ?

Theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Số lượng tối thiểu theo quy định là 01 người đại diện theo pháp luật giữ một trong các chức danh như Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc/Tổng giám đốc đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc/Tổng giám đốc đối với công ty cổ phần. Luật Doanh nghiệp 2020 chỉ quy định con số tối thiểu là 01 người đại diện nhưng không quy định con số tối đa. Vì vậy, doanh nghiệp có thể có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật và không bị giới hạn số lượng tối đa người đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên, thông thường, mỗi doanh nghiệp thường có tối đa khoảng 02 đến 03 người đại diện theo pháp luật. Luật Doanh nghiệp 2020 vẫn cho phép số lượng lớn hơn nhưng không thể áp dụng được trên thực tế vì sẽ phát sinh nhiều vấn đề liên quan:

1. Người đại diện theo pháp luật phải giữ một trong các chức danh như Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc/Tổng giám đốc đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc/Tổng giám đốc đối với công ty cổ phần. Nếu có 01 người đại diện theo pháp luật đã giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên thì những người đại diện theo pháp luật còn lại phải giữ chức danh là Giám đốc/Tổng giám đốc. Như vậy, khi doanh nghiệp có quá nhiều người đại diện theo pháp luật, công ty phải tổ chức theo sơ đồ tổ chức đối với các chức danh tương ứng cùng với số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty.

2. Nếu doanh nghiệp có quá nhiều người đại diện theo pháp luật nhưng không quy định cụ thể thẩm quyền của từng người trong Điều lệ công ty thì mặc nhiên mỗi người đại diện theo pháp luật đều là đại diện đủ thẩm quyền của công ty. Việc này dẫn đến thẩm quyền của những người đại diện theo pháp luật có thể bị chồng chéo khi thực hiện các giao dịch của công ty.

3. Bên thứ ba ngay tình khi xác lập giao dịch với công ty sẽ khó xác định được thẩm quyền ký kết của người đại diện theo pháp luật. Khi công ty có quá nhiều người đại diện theo pháp luật, công ty phải quy định cụ thể thẩm quyền của từng người trong Điều lệ công ty. Tuy nhiên, bên thứ ba ngay tình khó có thể tiếp cận được các văn bản này vì thế họ khó có thể biết được người đại diện mà mình đang đàm phán có thẩm quyền ký kết giao dịch hay không.

Như vậy, mặc dù pháp luật không giới hạn số lượng tối đa người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp nhưng vì những vấn đề có thể phát sinh khi áp dụng vào thực tiễn mà một doanh nghiệp không nên có quá nhiều người đại diện theo pháp luật.  

 

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn