Huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Điều kiện huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu[1]:

Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

 1. Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với nhãn hiệu;
 2. Nhãn hiệu không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ một phần hiệu lực trong trường hợp phần đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ.

Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí và lệ phí.

Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là năm năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung thực của người nộp đơn.

Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp quyết định hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Quy định tại khoản này cũng được áp dụng đối với việc huỷ bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu.

[1] Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Quy trình, thủ tục thực hiện việc huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu[1].

Thành phần hồ sơ:

  • Tờ khai yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo Mẫu 04-CDHB quy định tại Phụ lục C của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN;
  • Chứng cứ (nếu có);
  • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp văn bản yêu cầu thông qua đại diện);
  • Bản giải trình lý do yêu cầu (nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ) và các tài liệu liên quan theo quy định tương ứng tại các điểm 7.2, 22.2 và 22.3 của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN;
  • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Lưu ý: Trong một đơn có thể yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực một hoặc nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng một lý lẽ, với điều kiện người yêu cầu phải nộp phí, lệ phí theo quy định đối với từng văn bằng bảo hộ;

Quy trình và thời gian thực hiện:

Bước 1: Tổ chức việc trao đổi ý kiến

Trường hợp người thứ ba yêu cầu chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu. Cục Sở hữu trí tuệ thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bằng bảo hộ. Trong đó ấn định thời hạn là 2 tháng kể từ ngày ra thông báo để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người thứ ba và chủ văn bằng bảo hộ liên quan.

Bước 2: Ra quyết định chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 • Trên cơ sở xem xét ý kiến của các bên, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Hoặc thông báo từ chối chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
 • Thời hạn ra quyết định và thông báo là 3 tháng. Kể từ ngày kết thúc thời hạn 02 tháng nêu trên mà chủ văn bằng không có ý kiến. Hoặc kể từ ngày nhận được ý kiến của chủ văn bằng. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 3 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với chủ đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.
 • Trong trường hợp chủ văn bằng tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp. Thời hạn ra quyết định là 10 ngày làm việc. Kể từ ngày nhận được yêu cầu.
 • Thời gian thực hiện các thủ tục liên quan khác cần thiết để giải quyết yêu cầu chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Sẽ không được tính vào thời hạn nêu trên.
 • Trường hợp không đồng ý với quyết định, thông báo xử lý yêu cầu chấm dứt hiệu lực
 • Nếu không đồng ý với nội dung quyết định, thông báo xử lý yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người yêu cầu hoặc tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết định hoặc thông báo đó.

Bước 3: Ghi nhận và công bố quyết định chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Quyết định chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.

Chấm dứt hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu:

  • Đối với đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực của người thứ ba đối với đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo nội dung yêu cầu chấm dứt hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho chủ nhãn hiệu thông qua Văn phòng quốc tế. Trong đó ấn định thời hạn 3 tháng kể từ ngày ra thông báo để chủ nhãn hiệu có ý kiến.
  • Quyết định chấm dứt hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu được gửi cho Văn phòng quốc tế để thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định tương ứng của Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid và được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;
  • Các quy định liên quan khác về xử lý đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực đăng ký quốc tế nhãn hiệu được thực hiện như đối với đăng ký nhãn hiệu được nộp theo thể thức quốc gia.

Cơ quan thực hiện:

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Địa chỉ:

 • Trụ sở tại Hà Nội: Số 384-386, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 7, Tòa nhà Hà Phan, Số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng: Tầng 3, Số 135 Đường Minh Mạng, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Lệ phí thực hiện:

 • Lệ phí yêu cầu chấm dứt hiệu lực VBBH : 50.000 đồng/đơn.
 • Phí thẩm định yêu cầu chấm dứt hiệu lực VBBH : 180.000 đồng/VBBH.
 • Phí công bố Quyết định chấm dứt hiệu lực VBBH : 120.000 đồng/đơn.
 • Phí đăng bạ Quyết định chấm dứt hiệu lực VBBH : 120.000 đồng/VBBH.

[1] Khoản 20 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN