KHI NÀO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC NHẬN TRỢ CẤP THÔI VIỆC ?

Trợ cấp thôi việc là một khoản tiền mà người sử dụng lao động phải chi trả cho người lao động khi người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động trong trường hợp luật định. Trợ cấp thôi việc có ý nghĩa là một khoản hỗ trợ, giúp cho người lao động có thể có chi phí để trang trải trước khi tìm được việc mới. Vì vậy, người lao động cần nắm rõ quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. 

Căn cứ pháp lý: 

1. Trường hợp được nhận trợ cấp thôi việc

Theo khoản 1, 2 Điều 34 và khoản 1, 2, 3, 3, 6, 7, 9, 10 Điều 34 Bộ luật Lao động 2019 quy định: 

Người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi người lao động đã làm việc thường xuyên cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên và khi hợp đồng lao động bị chấm dứt trong các trường hợp sau:

  • Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
  • Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
  • Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do do thời hạn phạt tù bằng hoặc ngắn hơn thời gian bị cáo đã bị tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
  • Người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.
  • Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.
  • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật. 
  • Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật. 

Lưu ý: nếu người lao động đã đáp ứng đủ những điều kiện trên mà thuộc hai trường hợp theo quy định pháp luật dưới đây thì người lao động không được nhận trợ cấp thôi việc 

  • Đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội  
  • Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên

2. Cách tính trợ cấp thôi việc

Thời gian tính trợ cấp thôi việc 

Căn cứ khoản 2 Điều 46 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm. 

Theo điểm a, b, khoản 3, Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định: 

Tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã trực tiếp làm việc; thời gian thử việc; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động,… 

Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người lao động thuộc diện không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật nhưng được người sử dụng lao động chi trả cùng với tiền lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo khoản 1, Điều 44, Luật Việc làm 2013 quy định:

Thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động cho người lao động tại tổ chức bảo hiểm xã hội là trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực.

Cách tính trợ cấp thôi việc 

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc. Mỗi năm làm việc người lao động được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

 

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn