MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 02/2023

Trong tháng 02/2023, một số chính sách mới chính thức có hiệu lực nhằm bổ sung, sửa đổi một số điều luật cũ. Một số chính sách mới được quy định như sau:

1. Thông tư 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú có hiệu lực từ 05/02/2023 với quy định:
Giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.
2. Thông tư 30/2022/TT-BLĐTBXH quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có hiệu lực từ 12/02/2023 bổ sung:
Một số viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học gồm:
  • Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động;
  • Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động;
  • Kiểm thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
3. Thông tư 21/2022/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập có hiệu lực từ 12/02/2023 quy định:
Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho viên chức thiết bị, thí nghiệm
4. Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế có hiệu lực từ 15/02/2023 rút gọn:
Trường hợp mắc bệnh được lĩnh BHXH một lần gồm:
  • Người mắc một trong các bệnh nguy hiểm tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS;
  • Người mắc các bệnh tật mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát, không tự sinh hoạt được cần người chăm sóc hoàn toàn
5. Nghị định 128/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2022 có hiệu lực từ 15/02/2023 bổ sung một số điểm mới như:
  • Phạt 5-10 triệu đồng áp dụng với hành vi không miễn giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…
  • Phạt 80-100 triệu đồng nếu không dừng việc phổ biến phim khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không bảo đảm về quy chuẩn kỹ thuật về rạp chiếu phim.

 

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn