CHẤM DỨT HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ NĂM 2023

Khi nhà đầu tư nước ngoài hay các tổ chức kinh tế có yếu tố nước ngoài muốn thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam thì phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây là tài liệu quan trọng ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án sẽ thực hiện. Vậy khi nào thì nhà đầu tư có thể chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện như thế nào, hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết sau đây.

Căn cứ pháp lý:

1. Các trường hợp nhà đầu tư chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư, dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:

        Thứ nhất, nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt đồng của dự án đầu tư

        Thứ hai, theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp

       Thứ ba, hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Như vậy, việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư có thể được thực hiện theo ý chí của nhà đầu tư và tùy vào trường hợp, hoàn cảnh và khả năng mà nhà đầu tư sẽ quyết định có chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư hay không.

2. Thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành phần hồ sơ gồm:

– Đối với trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư:

  • Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (mẫu A.I.15 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

– Đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư:

  • Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (mẫu A.I.15 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT);
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
  • Điều lệ hoặc hợp đồng có ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Quy trình thực hiện

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ gửi đến Cơ quan đăng ký đầu tư

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Bước 3: Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét, giải quyết hồ sơ hợp lệ

Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả

Thời gian nộp hồ sơ: Trong 15 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Thời gian giải quyết hồ sơ: Ngay khi nhà đầu tư nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động dự án.

 

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn