NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN XIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

 

Với hình thức kinh doanh nhỏ, lẻ, vốn ít muốn hợp pháp hóa mọi hoạt động kinh doanh nhưng chưa cần thiết thành lập doanh nghiệp, các cá nhân, hộ gia đình có thể xin giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Liên hệ ngay Legal Tech để được tư vấn chi tiết: 093 655 41 27

 

Điều kiện để đăng ký giấy chứng nhận hộ kinh doanh

–  Một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

– Một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Các trường hợp cần xin giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1. Khoản 1 điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP quy định về các cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên nhằm mục đích sinh lời nhưng không phải đăng ký kinh doanh. 

2. Khoản 2 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về các đối tượng không phải đăng ký hộ kinh doanh:

“Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương”

3. Những trường hợp không thuộc đối tượng quy định trên thì phải thực hiện thủ tục đăng ký giấy chứng nhận hộ kinh doanh. 

 Liên hệ ngay Legal Tech để được tư vấn chi tiết

Legal Tech – mọi thủ tục pháp lý trở nên đơn giản hơn.