QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TRUNG GIAN THANH TOÁN

1.Trung gian thanh toán là gì?

Trung gian thanh toán là hoạt động thanh toán giữa bên người sử dụng dịch vụ thanh toán và người cần được thanh toán được trung gian kết nối bằng dữ liệu điện tử mà không cần sử dụng tiền mặt trực tiếp.

Theo Luật đầu tư 2020, dịch vụ trung gian thanh toán chính là một ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

2. Các loại dịch vụ trung gian thanh toán.

Có ba loại dịch vụ trung gian theo quy định Khoản 1 Điều 15 Thông tư 39/2014 bao gồm:

 • Dịch vụ cung ứng hạ tầng thanh toán điện tử.
 • Dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán.
 • Các dịch vụ trung gian thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3. Điều kiện trung gian thanh toán.

Không phải là ngân hàng thì các tổ chức muốn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phaỉ đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện:

 • Có giấy phép thành lập hoặc đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, trong đó hoạt dộng cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là một trong các hoạt động kinh doanh chính của tổ chức.
 • Có phương án kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán được phê duyệt theo đúng quy định về thẩm quyền đầu tư tại điều lệ hoạt động của tổ chức
 • Có vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng.
 • Điều kiện về nhân sự:
 • Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức xin phép phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực phụ trách.
 • Đội ngũ cán bộ thực hiện dịch vụ trung gian thanh toán có trình độ chuyên môn về lĩnh vực đảm nhiệm;
 • Điều kiện kỹ thuật, nghiệp vụ gồm: cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và quy định của Ngân hàng Nhà nước; hệ thống kỹ thuật dự phòng độc lập với hệ thống chính đảm bảo cung cấp dịch vụ an toàn và liên tục khi hệ thống chính có sự cố; quy trình kỹ thuật, nghiệp vụ trong hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đảm bảo an toàn, bảo mật và phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với dịch vụ trung gian thanh toán trong các giao dịch điện tử theo quy định hiện hành của pháp luật.

4. Hồ sơ xin cấp giấy phép trung gian thanh toán.

Để được cấp giấy phép trung gian thanh toán cần các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Ngân hàng Nhà nước quy định;
 • Biên bản hoặc Nghị quyết họp Hội đồng thành viên, Hội đồng Quản trị (hoặc Đại hội cổ đông phù hợp với quy định tại Điều lệ hoạt động của tổ chức) thông qua Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 • Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 • Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật và Biên bản nghiệm thu thử nghiệm kỹ thuật với một tổ chức hợp tác;
 • Hồ sơ về nhân sự: sơ yếu lý lịch, bản sao chứng thực các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của những người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và các cán bộ chủ chốt thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 • Giấy phép thành lập hoặc đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức (bản sao chứng thực).

5. Thời gian và thẩm quyền.

a) Thời gian.

 • Thời gian: 60 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

b) Thẩm quyền.

 • Nơi nộp hồ sơ: Ngân hàng nhà nước.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ LegalTech.