Nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh phòng tập Gym tại Việt Nam?

thành lập phòng tập Gym có vốn đầu tư nước ngoài

Phòng tập gym, tập thể hình là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy cần những thủ tục gì để mở phòng tập gym.

I. Căn cứ pháp lý

– Luật Đầu tư 2020;

– Luật Doanh nghiệp 2020;

– Luật Thể dục, thể thao 2006;

– Nghị định 112/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao 2006;

– Thông tư 16/2010/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình;

– Nghị định 106/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao ( có hiệu lực đến ngày 14/06/2019);

– Nghị định 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ văn hóa, thể thao và du lịch;

– Nghị định 36/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao ( có hiệu lực từ ngày 14/06/2019) (tham khảo)

II. Điều kiện về cơ sở hoạt động kinh doanh

Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

– Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh hoạt động thể thao. Nguồn tài chính do cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao tự chịu trách nhiệm;

– Có nhân viên chuyên môn khi kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định.

thành lập phòng tập gym
Nhà đầu tư nước ngoài thành lập phòng tập Gym tại Việt Nam

>> Xem thêm: Mẫu văn bản thỏa thuận đầu tư.

III. Quy định về người hướng dẫn tập luyện thể thao

Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao thuộc một trong các trường hợp sau đây phải có người hướng dẫn tập luyện thể thao theo quy định:

– Cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể thao;

– Kinh doanh hoạt động thể thao thuộc Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện. Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

Người hướng dẫn tập luyện thể thao phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

– Là huấn luyện viên hoặc vận động viên phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh có đẳng cấp từ cấp 2 trở lên hoặc tương đương.

– Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục, thể thao từ bậc trung cấp trở lên phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh.

– Được tập huấn chuyên môn thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

IV. Quy định về nhân viên chuyên môn

Cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm phải có đủ nhân viên chuyên môn sau đây:

– Người hướng dẫn tập luyện thể thao theo quy định trên;

– Nhân viên cứu hộ theo quy định là người được tập huấn chuyên môn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.;

–  Nhân viên y tế tại cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao là người có trình độ chuyên môn từ trung cấp y tế trở lên.

Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

V. Điều kiện về cơ sở vật chất phòng tập Gym

Tiếp đó, công ty cần trang bị cho phòng tập Gym những cơ sở vật chất, các trang thiết bị thể thao được quy định tại Điều 3 Thông tư 10/2018/TT-BVHTTDL bao gồm:

Điều 3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện

Địa điểm tập luyện

a) Phòng tập luyện diện tích ít nhất 60 m2, Khoảng cách từ sàn đến trần ít nhất 2,8 m, không gian tập luyện phải bảo đảm thông thoáng. Khoảng cách giữa các trang thiết bị tập luyện bảo đảm từ 10cm đến 30cm;

b) Ánh sáng từ 150 lux trở lên;

c) Hệ thống âm thanh trong tình trạng hoạt động tốt;

d) Có khu vực vệ sinh, thay đồ, nơi để đồ dùng cá nhân cho người tập; có túi sơ cứu theo quy định của Bộ Y tế;

đ) Nội quy bao gồm những nội dung chủ yếu sau: Giờ tập luyện, đối tượng tham gia tập luyện, các đối tượng không được tham gia tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện.

Trang thiết bị tập luyện phải bảo đảm theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.”

VI. Trình tự, thủ tục để thành lập và hoạt động phòng tập Gym

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao.

 

Để được tư vấn chi tiết vấn liên quan đến đầu tư thành lập phòng tập Gym và các vấn đề khác có liên quan, vui lòng liên hệ.