THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI NĂM 2022

Khuyến mại là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại với mục đích đẩy mạnh việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Đối với một số hoạt động khuyến mại, khi thương nhân muốn tổ chức thực hiện các chương trình này phải thực hiện đăng ký. Để tìm hiểu về thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại, hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết sau đây.

Căn cứ pháp lý:

Luật Thương mại 2005;

Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

1. Các hình thức khuyến mại phải đăng ký

Theo khoản 1 Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP, thương nhân phải đăng ký khi thực hiện các chương trình khuyến mại với các hình thức:

–  Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;

–  Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Như vậy, các hình thức khuyến mại phải đăng ký là các chương trình khuyến mại mang tính may rủi.

2. Thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại

– Thẩm quyền:

+ Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

– Hồ sơ đăng ký:

  • Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (theo mẫu số 02 Phụ lục Nghị định 81/2018/NĐ-CP);
  • Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu số 03 Phụ lục Nghị định 81/2018/NĐ-CP);
  • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
  • Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại.

– Thời gian nộp: Trước khi thực hiện chương trình khuyến mại, thương nhân phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận

– Hình thức nộp hồ sơ: thông qua 3 hình thức

+ Nộp hồ sơ qua đường bưu điện;

+ Nộp hồ sơ trực tiếp;

+ Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

– Thời gian giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

– Kết quả được nhận: Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ, thương nhân sẽ nhận được phản hồi bằng văn bản xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại.

– Báo cáo hoạt động khuyến mại: Sau khi thực hiện chương trình khuyến mại đã đăng ký, thương nhân phải:

+ Thực hiện báo cáo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về kết quả thực hiện chương trình khuyến mại

+ Trong trường hợp không có người trúng thưởng chương trình khuyến mại mang tính may rủi, phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước.

 

Trên đây là những thông tin liên quan đến thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại. Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn