TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH QUÝ I NĂM 2021

Sau hơn một năm chống chịu với những tác động dai dẳng của dịch bệnh, bước sang Quý I năm 2021, các doanh nghiệp Việt Nam đang và đã gặp phải nhiều khó khăn khi việc đóng cửa biên giới giữa nhiều quốc gia, thương mại quốc tế chưa thông suốt. 

Điều này đã thể hiện rõ rệt qua việc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

Giảm sút về số doanh nghiệp đăng ký thành lập

Số doanh nghiệp thành lập mới trong Quý I năm 2021 là 29.300 doanh nghiệp, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2020. Năm 2021 là năm đầu tiên ghi nhận sự giảm sút về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong Quý I giai đoạn 2016-2021 (tỷ lệ tăng trung bình về doanh nghiệp đăng ký thành lập mới Quý I giai đoạn 2016-2020 là 9,6%). Theo đó, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong Quý I năm là 245.648 lao động, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng vốn bổ sung vào nền kinh tế

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong Quý I năm 2021 là 973.129 tỷ đồng (tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 447.848 tỷ đồng (tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2020).

Có 9.552 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong Quý I năm 2021 (tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020), số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 525.281 tỷ đồng (giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2020). Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong Quý I năm 2021 đạt 15,3 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: dangkykinhdoanh

Hơn 40.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Tác động của dịch bệnh tới nền kinh tế vẫn còn dai dẳng, phản ánh qua việc số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn cao, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Nhiều doanh nghiệp vẫn chọn giải pháp tiếp tục chờ đợi, tạm ngừng hoạt động để nghe ngóng, xem xét diễn biến của thị trường, tìm kiếm những ý tưởng, hướng đi mới hoặc chờ đợi triển khai các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, rồi mới quyết định tiếp tục kinh doanh hay giải thể doanh nghiệp, chưa “đóng cửa” doanh nghiệp hoàn toàn ở thời điểm này.

Tình hình doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong Quý I năm 2021 là 40.323 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, có 23.837 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, chiếm đến 59,1% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong Quý I năm 2021.

Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh