ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC KHUYẾN NGHỊ VỀ VIỆC MUA, BÁN CÁC LOẠI TIỀN KỸ THUẬT SỐ TẠI VIỆT NAM

Căn cứ pháp lý:

Luật Chứng khoán 2019.

1. Chứng khoán là gì?

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, chứng khoản được định nghĩa là tài sản, bao gồm các loại được liệt kê sau đây:

  • Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;
  • Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;
  • Chứng khoán phái sinh;
  • Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

Như vậy, các loại tiền kỹ thuật số như Pi, USDT, BUSD,.. không phải là chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Căn cứ quy định tại khoản 26 khoản 27 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019, chỉ có Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (SGDCK) và công ty con (tức SGDCK Hà Nội và SGDCK TP. HCM) mới được phép tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán. Như vậy, ngoài các sàn VNX, HNX, HoSE theo quy định trên không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán.

2. Các vấn đề cần lưu ý khi đầu tư chứng khoán

Vừa qua ngày 22/09/2023, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phát thông báo trên cổng thông tin điện tử (https://ssc.gov.vn/) khuyến cáo đến các nhà đầu tư về hoạt động giao dịch tiền mã hóa (Pi, USDT, BUSD,…) trên các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán như Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks, bawallet9.com, Londonex.com,…

Theo đó, UBCKNN cho biết các sàn giao dịch nêu trên chưa được UBCKNN cấp phép và không thuộc hệ thống quản lý của UBNCKNN. Ngoài ra, UBCKNN khuyến cáo rằng, các loại tiền kỹ thuật số như Pi, USDT, BUSD,… không phải là chứng khoán và việc mua bán các loại tiền kỹ thuật số nêu trên của nhà đầu tư chưa được pháp luật quy định.

Vì vậy, UBCKNN khuyến cáo đến các nhà đầu tư nên cẩn trọng khi đầu tư, mua bán các loại tài sản ảo, tiền mã hóa hoặc tham gia giao dịch chứng khoán, tài sản ảo trên sàn giao dịch chứng khoán chưa được cấp phép để hạn chế rủi ro mất mát tài sản vì chưa có cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

LegalTech

Để được tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ:

LegalTech - Luôn vì bạn

Liên hệ – LegalTech

Phone: 0936 554 127

Email: info@legaltech.vn